Grade 7 AP | Unang digmaang pandaigdig: Pagpasok ng USA sa World War 1 at paglaganap nito sa daigdig | Ser Ian’s Class

Grade 7 AP | Unang digmaang pandaigdig: Pagpasok ng USA sa World War 1 at paglaganap nito sa daigdig | Ser Ian’s Class

Fourth Quarter | Week 3

Grade 7 AP Ser Ian’s Class

Topic: UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG: PAGPASOK NG USA SA WORLD WAR 1 AT PAGLAGANAP NITO SA DAIGDIG

Learning Competency: *Natatalakay ang karanasan at implikasyon ng ang digmaang pandaidig sa kasaysayan ng mga bansang Asyano. *Nasusuri ang kaugnayan ng iba’t ibang ideolohiya sa pag-usbong ng nasyonalismo at kilusang nasyonalista

You may also like

Grade 7 AP | How Beliefs and Values Define a Culture | World History
Fourth Quarter | Week 5 | Week 7 Grade 7 AP | World History Topic : How Beliefs and Values [...]
0 views
Grade 5 AP | Panday Pira | Bayani
Fourth Quarter | Week 5 Grade 5 AP | Bayani Topic : Panday Pira Learning Competency: Natataya [...]
1 views
Grade 2 Math | Area of Quadrilaterals | Mathdali
Fourth Quarter | Week 5 Grade 2 Math | Mathdali Topic: Area of Quadrilaterals Learning [...]
1 views
Grade 7 AP | How To Study Beliefts And Values | World History
Fourth Quarter | Week 5 Grade 7 AP | World History Topic: How To Study Beliefts And Values [...]
1 views
Grade 1 English | Predicting the Ending | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Predicting the Ending [...]
2 views
ALS | Episode 25 | Kumikitang Kabuhayan
Fourth Quarter | Week 5 ALS | Kumikitang Kabuhayan Topic: Episode 25 Learning Competency:
1 views
Grade 3 AP | Fresh Water | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 5 Grade 3 AP | Agri Tayo Dito Topic: Fresh Water Learning Competency: [...]
1 views
Grade 1 English | Changing the Ending | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 5 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Changing the Ending Learning [...]
0 views
Grade 9 AP | Pagsisimula ng Negosyo | Negosyo Ko, Asenso Ko
Fourth Quarter | Week 5 Grade 9 AP| Negosyo Ko, Asenso Ko Topic: Pagsisimula ng Negosyo [...]
0 views
Grade 3 AP | Rice and Corn | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 5 Grade 3 AP| Agri Tayo Dito Topic: Rice and Corn Learning Competency: [...]
1 views
Kindergarten | Cause and Effect | Kuwentong Pambata
Fourth Quarter | Week 5 Kindergarten | Kuwentong Pambata Topic: Cause and Effect Learning [...]
2 views
Grade 8 Science | The Good In Diversity | Mi Isla
Fourth Quarter | Week 5 Grade 8 Science | Mi Isla Topic: The Good In Diversity Learning [...]
3 views
12386

Page 1 of 86