Grade 7 AP | Nasyonalismo sa Kanlurang Asya: Pagsilang ng Republika ng Turkey | Ser Ian’s Class

Grade 7 AP | Nasyonalismo sa Kanlurang Asya: Pagsilang ng Republika ng Turkey | Ser Ian’s Class

Third Quarter | Week 7

Grade 7 AP | Ser Ian’s Class

Topic: Nasyonalismo sa Kanlurang Asya: Pagsilang ng Republika ng Turkey

Learning Competency: Napapahalagahan ang mga kontribusyon ng Timog at Kanlurang Asya sa kulturang Asyano.(AP7TKA-IIIj- 1.25)

You may also like

Extracurricular | Waste | I Got It
Third Quarter | Week 7 Fourth Quarter | Week 5 Extracurricular | I Got It Topic: Waste Learning [...]
17 views
Grade 7 English | Philippine Theater | Carlos’ Blog
Fourth Quarter | Week 5 Grade 7 English | Carlo's Blog Topic : Philippine Theater Learning [...]
4 views
Grade 7 English | How to Speak in Public | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 2 Grade 7 English | Team Lyqa Topic: How to Speak in Public Learning [...]
11 views
Grade 7 Filipino | Utos Ng Hari (Maikling Kuwento) | Pahina
Fourth Quarter | Week 2 Grade 7 Filipino | Pahina Topic: Akda: “Utos Ng Hari” (Maikling [...]
26 views
Grade 7 AP | Mga Kaisipang Asyano Sa Pagbuo Ng Imperyo: Mandate Of Heaven, Divine Origin, Devaraja | Ser Ian Class
Fourth Quarter | Week 5 | Week 7 Grade 7 English | Ser Ian Class Topic: Mga Kaisipang Asyano Sa [...]
88 views
Grade 7 Science | How Earth’s tilt causes season? | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 5 Grade 7 Science | Khan Academy Topic : How Earth's tilt causes season ? [...]
10 views
Grade 7 Science | How Earth’s tilt causes season | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 5 Grade 7 Science | Khan Academy Topic: How Earth's tilt causes season [...]
6 views
Grade 7 Science | Causes of Season | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 5 Grade 7 Science | Khan Academy Topic: Causes of Season Learning [...]
4 views
Grade 7 AP | Gender in Folklore | Gab To Go
Fourth Quarter | Week 5 Grade 7 AP | Gab To Go Topic: Gender in Folklore Learning [...]
13 views
Grade 7 Math | Central Tendency | K-High Math
Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 7 Math | K-High Math Topic: Central Tendency Learning [...]
85 views
Grade 7 Filipino | Narratives as an Art Form | Gab To Go
Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 7 Filipino | Gab To Go Topic: Narratives as an Art Form [...]
21 views
Grade 7 Filipino | Writing for Animation | From Lines to Life
Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 | Week 7 Grade 7 Filipino | From Lines to Life Topic:  Writing [...]
50 views

Page 3 of 94