Grade 6 Science | Skeletal System: Parts and Functions | Sineskwela

Grade 6 Science | Skeletal System: Parts and Functions | Sineskwela

Second Quarter | Week 1
Grade 6 Science | Sineskwela
Topic: Skeletal System: Parts and Functions
Learning Competency: Explain how the organs of each organ system work together. (S6LT-IIc-d-2)

You may also like

Grade 7 Science | Light: An Em Wave | Constel
Third Quarter | Week 5 Grade 7 Science | Constel Topic: Light: An Em Wave Learning [...]
1 views
Grade 6 AP | EDSA Part 2 | Bayani
Third Quarter | Week 5 Grade 6 AP | Bayani Topic: EDSA Part 2 Learning Competency: Nasusuri ang [...]
8 views
Grade 6 Science | Simple Machines (Part 2) | Sineskwela
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Simple Machines (Part 2) [...]
9 views
Grade 6 AP | EDSA Part 1 | Bayani
Third Quarter | Week 5 Grade 6 AP | Bayani Topic: EDSA Part 1 Learning Competency: Nasusuri ang [...]
9 views
Grade 6 English | Gender in Folklore | Gab To Go
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 6 English | Gab To Go Topic: Gender in Folklore Learning [...]
0 views
Grade 7 Science | Light, Sound, and Color | Constel
Third Quarter | Week 5 Grade 7 Science | Constel Topic: Light, Sound, and Color Learning [...]
6 views
Grade 6 Science | Simple Machines (Part 1) | Sineskwela
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Simple Machines (Part 1) [...]
2 views
Grade 6 AP | Kalayaan: Ipaglaban mo | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 5 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Kalayaan: Ipaglaban mo Learning [...]
4 views
Grade 6 Math | Area of Irregular Plane Figures | Mathdali
Third Quarter | Week 5 Grade 6 Math | Mathdali Topic: Area of Irregular Plane Figures Learning [...]
5 views
Grade 6 Filipino | Pagkakaiba Ng Piksiyon (Kathang-Isip) Sa Di-Piksiyon (Di-Kathang-Isip) | Alikabuk
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagkakaiba Ng Piksiyon [...]
0 views
 Grade 6 Filipino | Pagtukoy sa mga Detalye ng Kuwento | Alikabuk
Third Quarter | Week 5 | Week 6  Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa mga Detalye ng [...]
14 views
Grade 6 AP | Muling Paglaya | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 4 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Muling Paglaya Learning Competency: [...]
11 views
12379

Page 1 of 79

Leave a Reply