Grade 6 Math | Adding Whole Numbers and Mixed Fraction | Solved

Grade 6 Math | Adding Whole Numbers and Mixed Fraction | Solved

First Quarter | Week 2
Grade 6 Math | Solved
Topic: Adding Whole Numbers and Mixed Fraction
Learning Competency:adds simple fractions and mixed numbers without or with regrouping. (M6NS-Ia-86)

71 views

You may also like

Grade 6 AP | Hamon sa Kalayaan | Kasaysayan TV
Second Quarter | Week 5 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Hamon sa Kalayaan Learning [...]
16 views
Grade 6 Math | Order of Operation or PEMDAS | Number Bender
Second Quarter | Week 5 Grade 6 Math | Number Bender Topic: Order of Operation or PEMDAS [...]
12 views
Grade 6 Filipino | Pagbibigay ng Sariling Palagay | Alikabuk
Second Quarter | Week 5 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng Sariling Palagay [...]
14 views
Grade 5 Science | Oldsy Artsy | Art Jam
First Quarter | Week 7 Grade 5 Science | Art Jam Topic: Oldsy Artsy Learning Competency: [...]
33 views
Grade 6 Science | Integumentary System: Hair ang Nail | Sineskwela
Second Quarter | Week 1 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Integumentary System: Hair ang Nail [...]
3 views
Grade 6 Math | Ratio and Proportion | Generation Math
Second Quarter | Week 1 Grade 6 Math | Generation Math Topic: Ratio and Proportion Learning [...]
15 views
Grade 6 Science | The Backbone | Why?
Second Quarter | Week 5 Grade 6 Science | Why? Topic: The Backbone Learning Competency: [...]
14 views
Grade 6 Math | Order of Operations | Mathdali
Second Quarter | Week 5 Grade 6 Math | Mathdali Topic: Order of Operations Learning [...]
13 views
Grade 6 Science | The Sense Organ: Five Senses | Sineskwela
Second Quarter | Week 1 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: The Sense Organ: Five Senses [...]
4 views
Extracurricular | Cheese  | Why Not?
First Quarter | Week 6 Extracurricular  | Why Not? Topic: Cheese Learning Competency:  
23 views
Grade 10 Filipino | Muling pagtalakay sa Tula: Mga Kagila-gilalas Na Pakikipagsapalaran Ni Juan De La Cruz | Pahina
First Quarter | Week 6 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Muling pagtalakay sa Tula: Mga [...]
7 views
Grade 9 AP | Matalinong Konsyumer | Mulat Pinoy
First Quarter | Week 7 Grade 9 AP | Mulat Pinoy Topic: Matalinong Konsyumer Learning [...]
8 views

Page 3 of 79