Grade 6 Filipino | Sa Tulong Ng Pamagat | Alikabuk

Grade 6 Filipino | Sa Tulong Ng Pamagat | Alikabuk

First Quarter | Week 7
Grade 6 Filipino | Alikabuk
Topic: Sa Tulong Ng Pamagat
Learning Competency: Nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa binasang/napakinggang talata. (F6PB-Ig-8)

You may also like

Grade 6 English | STORY MOUNTAIN | Gab To Go
Third Quarter | Week 3 Grade 6 English | STORY MOUNTAIN | Gab To Go Topic: STORY MOUNTAIN [...]
2 views
Grade 6 Science | Windmills “Wind Power” | Sineskwela
Third Quarter | Week 3 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Windmills Learning [...]
2 views
Grade 6 AP | Ang Krisis Sa Ekonomiya at Pulitika | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 3 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Ang Krisis Sa Ekonomiya at Pulitika [...]
3 views
Grade 6 Filipino | Pagsang-ayon o di Pagsang-ayon | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsang-ayon o di Pagsang-ayon [...]
2 views
Grade 6 AP | Kilusang Mag-Aaral ng Dekada 60-70 | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 3 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Kilusang Mag-Aaral ng Dekada 60-70 [...]
5 views
Grade 6 Filipino | Karaniwan at di Karaniwang Ayos ng Pangungusap | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Karaniwan at di Karaniwang Ayos ng [...]
5 views
Grade 6 English | Needs and Wants | Ekonomiks
Third Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 6 English | Ekonomiks Topic: Needs and Wants Learning [...]
5 views
Grade 6 Science | Solar Energy | Sineskwela
Third Quarter | Week 3 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Solar Energy Learning [...]
7 views
Grade 6 English | Drama vs. Theater | Gab to Go
Third Quarter | Week 3 Grade 6 English | Gab to Go Topic: Drama vs. Theater Learning [...]
5 views
Grade 6 Filipino | Paglalagom o Pagbubuod | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Paglalagom o Pagbubuod Learning [...]
5 views
Grade 6 Math | Geometric Figures | Mathtinik
Third Quarter | Week 1 Grade 6 Math | Mathtinik Topic: Geometric Figures Learning [...]
3 views
Grade 6 Science | Law of Action and Reaction | Sineskwela
Third Quarter | Week 2 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Law of Action and Reaction Learning [...]
7 views
12382

Page 1 of 82