Grade 6 Filipino | Panggamit ng mga panghalip | Team Lyqa

Grade 6 Filipino | Panggamit ng mga panghalip | Team Lyqa

First Quarter | Week 4

Grade 6 Filipino | Team Lyqa

Topic: Panggamit ng mga panghalip

Learning Competency: Nagagamit nang wasto ang mga pangngalan at panghalip sa pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyon. (F6WG-Ia-d-2)

You may also like

Grade 6 Science | Simple Machines (Part 2) | Sineskwela
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Simple Machines (Part 2) [...]
3 views
Grade 6 AP | EDSA Part 1 | Bayani
Third Quarter | Week 5 Grade 6 AP | Bayani Topic: EDSA Part 1 Learning Competency: Nasusuri ang [...]
3 views
Grade 6 English | Gender in Folklore | Gab To Go
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 6 English | Gab To Go Topic: Gender in Folklore Learning [...]
0 views
Grade 6 Science | Simple Machines (Part 1) | Sineskwela
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: SIMPLE MACHINES (Part 1) [...]
1 views
Grade 6 AP | Kalayaan: Ipaglaban mo | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 5 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Kalayaan: Ipaglaban mo Learning [...]
3 views
Grade 6 Math | Area of Irregular Plane Figures | Mathdali
Third Quarter | Week 5 Grade 6 Math | Mathdali Topic: Area of Irregular Plane Figures Learning [...]
3 views
 Grade 6 Filipino | Pagtukoy sa mga Detalye ng Kuwento | Alikabuk
Third Quarter | Week 5 | Week 6  Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa mga Detalye ng [...]
5 views
Grade 6 AP | Muling Paglaya | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 4 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Muling Paglaya Learning Competency: [...]
10 views
Grade 6 English | Narrative as an art form | Gab to Go
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 6 English | Gab to Go Topic: NARRATIVES AS AN ART FORM [...]
3 views
Grade 6 Science | Electricity | Sineskwela
Third Quarter | Week 4 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Electricity Learning [...]
11 views
Grade 6 Science | Telecommunications | Constel
Third Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 6 Science | Constel Topic: Telecommunications Learning [...]
6 views
Grade 6 Araling Panlipunan | Balik Aral | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 3 Grade 6 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Balik Aral Learning [...]
5 views
12386

Page 1 of 86