Grade 6 Filipino | Pang-uri | Alikabuk

Grade 6 Filipino | Pang-uri | Alikabuk

Second Quarter | Week 2 | Week 6

Grade 6 Filipino | Alikabuk

Topic: Pang-uri

Learning Competency:  Nagagamit nang wasto ang kayarian, kailanan ng pang-uri sa paglalarawan sa iba’t ibang sitwasyon

You may also like

Grade 6 Math 1 | Visualizing Volume | Mathdali
Fourth Quarter | Week 1 Grade 6 Math 1 | Mathdali Topic: Visualizing Volume Learning [...]
0 views
Grade 6 Filipino | Ayos Ng Pangungusap | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Ayos Ng Pangungusap [...]
0 views
Grade 6 English | Past Tense | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 English | Team Lyqa Topic: Past Tense Learning [...]
1 views
Grade 6 Math | How to Write a Good Paper | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 4 Grade 6 Math | Team Lyqa Topic: How to Write a Good Paper Learning [...]
3 views
Grade 6 Filipino | Pagsusulat ang Sariling Karanasan | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsusulat ng Sariling Karanasan [...]
2 views
Grade 6 English | Writing an Essay | Scribbr
Fourth Quarter | Week 4 Grade 6 English | Scribbr Topic: Writing an Essay Learning [...]
3 views
Grade 6 English | Writing an Essay | Scribbr
Fourth Quarter | Week 4 Grade 6 English | Scribbr Topic: Writing an Essay Learning [...]
1 views
Grade 6 English | Writing an Essay | Scribbr
Fourth Quarter | Week 4 Grade 6 English | Scribbr Topic: Writing an Essay Learning [...]
0 views
Grade 6 Science | Earthquakes | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Earthquakes Learning [...]
1 views
Grade 6 English | Writing an Essay | Scribbr
Fourth Quarter | Week 4 Grade 6 English | Scribbr Topic: Writing an Essay Learning [...]
2 views
Grade 6 Filipino | Memory Tips | Team Lyqa
Third Quarter | Week 7 Grade 6 Filipino | Team Lyqa Topic: Memory Tips Learning [...]
8 views
Grade 6 Science | Writing Poetry | Constel
Third Quarter | Week 7 Grade 6 Science | Constel Topic: Writing Poetry Learning [...]
8 views
12380

Page 1 of 80