Grade 6 Filipino | Pang-abay | Alikabuk

Grade 6 Filipino | Pang-abay | Alikabuk

Second Quarter | Week 4

Grade 6 Filipino | Alikabuk

Topic:
Pang-abay

Learning Competency:
Nagagamit ang uri ng pang-abay (panlunan, pamaraan, pamanahon) sa pakikipag-usap sa ibat ibang sitwasyon (gamit, sanhi, direksiyon); (pang-agam, panang-ayon, pananggi); ang pariralang pang-abay sa paglalarawan ng paraan, panahon, lugar ng kilos at damdamin; Nagagamit ang iba’t ibang salita bilang pang-uri at pang-abay sa pagpapahayag ng sariling ideya (F6L-IIf-j-5)

108 views

You may also like

Grade 6 English | STORY MOUNTAIN | Gab To Go
Third Quarter | Week 3 Grade 6 English | STORY MOUNTAIN | Gab To Go Topic: STORY MOUNTAIN [...]
1 views
Grade 6 Science | Windmills “Wind Power” | Sineskwela
Third Quarter | Week 3 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Windmills Learning [...]
2 views
Grade 6 AP | Ang Krisis Sa Ekonomiya at Pulitika | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 3 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Ang Krisis Sa Ekonomiya at Pulitika [...]
2 views
Grade 6 Filipino | Pagsang-ayon o di Pagsang-ayon | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsang-ayon o di Pagsang-ayon [...]
2 views
Grade 6 AP | Kilusang Mag-Aaral ng Dekada 60-70 | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 3 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Kilusang Mag-Aaral ng Dekada 60-70 [...]
5 views
Grade 6 Filipino | Karaniwan at di Karaniwang Ayos ng Pangungusap | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Karaniwan at di Karaniwang Ayos ng [...]
5 views
Grade 6 English | Needs and Wants | Ekonomiks
Third Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 6 English | Ekonomiks Topic: Needs and Wants Learning [...]
5 views
Grade 6 Science | Solar Energy | Sineskwela
Third Quarter | Week 3 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Solar Energy Learning [...]
6 views
Grade 6 English | Drama vs. Theater | Gab to Go
Third Quarter | Week 3 Grade 6 English | Gab to Go Topic: Drama vs. Theater Learning [...]
5 views
Grade 6 Filipino | Paglalagom o Pagbubuod | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Paglalagom o Pagbubuod Learning [...]
5 views
Grade 6 Math | Geometric Figures | Mathtinik
Third Quarter | Week 1 Grade 6 Math | Mathtinik Topic: Geometric Figures Learning [...]
3 views
Grade 6 Science | Law of Action and Reaction | Sineskwela
Third Quarter | Week 2 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Law of Action and Reaction Learning [...]
7 views
12313

Page 1 of 13