Grade 6 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk

Grade 6 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk

First Quarter | Week 4

Grade 6 Filipino | Alikabuk

Topic: Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento

Learning Competency: Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang/nabasangpabula, kuwento, tekstong pang-impormasyon at usapan. (F6PN-Ia-g-3.1, F6PN-Ia-g-3.1, F6PB-Ic-e-3.1.2, F6PN-Ia-g-3.1)

You may also like

Extracurricular | United in Love | Matanglawin
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Matanglawin Topic: United in Love Learning Competency:
8 views
Grade 7 Math | Irrational Numbers | Generation Math
First Quarter | Week 4 Grade 7 Math | Generation Math Topic: Irrational Numbers Learning [...]
5 views
Extracurricular | Todo sa Agosto | Matanglawin
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Matanglawin Topic: Todo sa Agosto Learning Competency: 
1 views
Grade 3 AP | Misamis | Wow
First Quarter | Week 4 Grade 3 AP | Wow Topic: Misamis Learning Competency: Natutukoy ang [...]
0 views
Extracurricular | Seoul Searching | Matanglawin
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Matanglawin Topic: Seoul Searching Learning Competency: 
3 views
ALS | Sa Abaca Aasenso ka | Negosyo Ko Asenso Ko
First Quarter | Week 4 ALS | Negosyo Ko Asenso Ko Topic: Sa Abaca Aasenso ka Learning Competency:
3 views
Extracurricular | September to Remember | Matanglawin
First Quarter | Week 4 | Week 6 Extracurricular | Matanglawin Topic: September to Remember [...]
1 views
Extracurricular | Gabay – SPED Teacher with Disability  | Class Project
First Quarter | Week 7 Extracurricular | Class Project Topic: Gabay – SPED Teacher with [...]
2 views
Grade 7 AP | One Day In The Yangtze Delta | Travel Around the World
First Quarter | Week 4 Grade 7 AP | Travel Around the World Topic: One Day In The Yangtze Delta [...]
1 views
Extracurricular | Colors in Art | Art Jam
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Art Jam Topic: Colors in Art Learning Competency:  
3 views
Extracurricular | Larong Pilipino Part 1 | Basta Sports
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Basta Sports Topic: Larong Pilipino Part 1 Learning [...]
15 views
Extracurricular | Kangkong | Why Not?
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Why Not? Topic: Kangkong Learning Competency:  
13 views
12366

Page 1 of 66