Grade 6 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk

Grade 6 Filipino | Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento | Alikabuk

First Quarter | Week 4 || Second Quarter | Week 3

Grade 6 Filipino | Alikabuk

Topic: Pagbibigay ng halaga sa detalye ng kuwento

Learning Competency: Nasasabi ang paksa/mahahalagang pangyayari sa binasang/napakinggang sanaysay, teksto. (F6RC-IIb-10)

You may also like

Grade 6 AP | EDSA Part 2 | Bayani
Third Quarter | Week 5 Grade 6 AP | Bayani Topic: EDSA Part 2 Learning Competency: Nasusuri ang [...]
7 views
Grade 6 Science | Simple Machines (Part 2) | Sineskwela
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Simple Machines (Part 2) [...]
9 views
Grade 6 AP | EDSA Part 1 | Bayani
Third Quarter | Week 5 Grade 6 AP | Bayani Topic: EDSA Part 1 Learning Competency: Nasusuri ang [...]
9 views
Grade 6 English | Gender in Folklore | Gab To Go
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 6 English | Gab To Go Topic: Gender in Folklore Learning [...]
0 views
Grade 6 Science | Simple Machines (Part 1) | Sineskwela
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Simple Machines (Part 1) [...]
1 views
Grade 6 AP | Kalayaan: Ipaglaban mo | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 5 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Kalayaan: Ipaglaban mo Learning [...]
3 views
Grade 6 Math | Area of Irregular Plane Figures | Mathdali
Third Quarter | Week 5 Grade 6 Math | Mathdali Topic: Area of Irregular Plane Figures Learning [...]
4 views
 Grade 6 Filipino | Pagtukoy sa mga Detalye ng Kuwento | Alikabuk
Third Quarter | Week 5 | Week 6  Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa mga Detalye ng [...]
13 views
Grade 6 AP | Muling Paglaya | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 4 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Muling Paglaya Learning Competency: [...]
11 views
Grade 6 English | Narrative as an art form | Gab to Go
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 6 English | Gab to Go Topic: NARRATIVES AS AN ART FORM [...]
4 views
Grade 6 Science | Electricity | Sineskwela
Third Quarter | Week 4 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Electricity Learning [...]
11 views
Grade 6 Science | Telecommunications | Constel
Third Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 6 Science | Constel Topic: Telecommunications Learning [...]
6 views
12386

Page 1 of 86