Grade 6 Filipino | Pag-uugnay ng Sarili | Wikaharian Online World

Grade 6 Filipino | Pag-uugnay ng Sarili | Wikaharian Online World

Third Quarter | Week 7

Grade 6 Filipino | Wikaharian Online World

Topic: Pag-uugnay ng Sarili

Learning Competency: Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan. (F6PB-IVa-1)

You may also like

Grade 6 Filipino | Totoo at di Totoo | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagkakaiba Ng Piksiyon [...]
17 views
Grade 6 Filipino | Pagsusulat ng Sariling Karanasan | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsulat ng Sariling Karanasan [...]
7 views
Grade 6 AP | Handa Na Ba Tayo, Irog? | Kuwentong Kartero
Fourth Quarter | Week 5 Grade 6 AP| Kuwentong Kartero Topic: Handa Na Ba Tayo, Irog? Learning [...]
5 views
Extracurricular | Waste | I Got It
Third Quarter | Week 7 Fourth Quarter | Week 5 Extracurricular | I Got It Topic: Waste Learning [...]
17 views
Grade 6 AP | Globalization | Salam
Fourth Quarter | Week 5 Grade 6 AP | Salam Topic: Globalization Learning Competency: Nasusuri [...]
22 views
Grade 6 Math | Exactly three heads in five flips | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 Math | Khan Academy Topic: Exactly three heads in five flips [...]
15 views
Grade 6 Math | Coin Flipping Probability | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 Math | Khan Academy Topic: Coin flipping probability Learning [...]
7 views
Grade 6 Science | Stars and Constellations | Sineskwela
Third Quarter | Week 7 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Stars and Constellations Learning [...]
11 views
Grade 6 AP | Kailan mauubos ang ating mga natural resources?  | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 AP | Ser Ian's Class Topic: Kailan mauubos ang ating mga [...]
14 views
Grade 6 AP | Suliraning Pangkapaligiran at Kalagayang Ekolohikal ng Asya | Ser Ian’s Class
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 AP | Ser Ian's Class Topic: Suliraning Pangkapaligiran at [...]
48 views
Grade 6 Math | Making Predictions with Probability | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 Math | Khan Academy Topic: Making predictions with probability [...]
12 views
Grade 6 Science | Ano ang Tides? | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Ano ang Tides? Learning [...]
5 views

Page 3 of 95

Leave a Reply