Grade 6 Filipino | Memory Tips | Team Lyqa

Grade 6 Filipino | Memory Tips | Team Lyqa

Third Quarter | Week 7

Grade 6 Filipino | Team Lyqa

Topic: Memory Tips

Learning Competency: Nakakakuha ng impormasyon sa pamamagitan ng pahapyaw na pagbasa. (F6EP –IIIg-11)

You may also like

Grade 6 Filipino | Paggamit ng mga Grapikong Pantulong Sa Pag-Unawa | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng mga Grapikong [...]
3 views
Grade 6 Science | Tropical Cyclone | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 4 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Tropical Cyclone Learning [...]
14 views
Grade 6 Filipino | Drama vs. Theater | Carlos’ Blog
Fourth Quarter | Week 4 Grade 6 Filipino | Carlos' Blog Topic: Napaghahambing-hambing ang iba’t [...]
3 views
Grade 6 Science | Pagbabago ng Klima | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 4 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Pagbabago ng Klima Learning [...]
2 views
Grade 6 Science | Structure of the Earth: “Ano ang Nasa Loob ng Mundo?” | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Structure of the Earth: "Ano ang [...]
3 views
Grade 6 Science | Volcano, Precautionary Measures During Volcanic Eruptions | Why?
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Science | Why? Topic: Volcano, Precautionary Measures During [...]
7 views
Grade 6 Math | Meter Reading | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Math | Mathtinik Topic: Meter Reading Learning Competency: [...]
15 views
Grade 6 Science | Changing Earth (Earthquakes) | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Science | Sinekwela Topic: Changing Earth (Earthquakes) [...]
5 views
Grade 6 Filipino | Totoo at di Totoo | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagkakaiba Ng Piksiyon [...]
4 views
Grade 6 Filipino | Pagsusulat ng Sariling Karanasan | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsulat ng Sariling Karanasan [...]
4 views
Grade 6 AP | Handa Na Ba Tayo, Irog? | Kuwentong Kartero
Fourth Quarter | Week 5 Grade 6 AP| Kuwentong Kartero Topic: Handa Na Ba Tayo, Irog? Learning [...]
3 views
Extracurricular | Waste | I Got It
Third Quarter | Week 7 Fourth Quarter | Week 5 Extracurricular | I Got It Topic: Waste Learning [...]
7 views
12393

Page 1 of 93