Grade 6 English | History in Two Perspectives: Re-Telling Narratives | Gab To Go

Grade 6 English | History in Two Perspectives: Re-Telling Narratives | Gab To Go

Second Quarter | Week 1 | Week 2 | Week 5 | Week 7

Grade 6 English | Gab To Go

Topic:
History in Two Perspectives: Re-Telling Narratives

Learning Competency: 
Detect biases and propaganda devices used by speakers. (EN6LC-IIIb3.1.12)

You may also like

Grade 6 Filipino | Balangkas | Alikabuk
Third Quarter | Week 4 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Balangkas Learning Competency: [...]
88 views
Grade 6 English | Story Mountain | Gab To Go
Third Quarter | Week 3 | week 4 Grade 6 English | Gab To Go Topic: Story Mountain Learning [...]
14 views
Grade 6 Science | Windmills | Sineskwela
Third Quarter | Week 3 |Week 4 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Windmills Learning [...]
9 views
Grade 6 AP | Ang Krisis Sa Ekonomiya at Pulitika | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 3 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Ang Krisis Sa Ekonomiya at Pulitika [...]
19 views
Grade 6 Filipino | Pagsang-ayon o di Pagsang-ayon | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsang-ayon o di Pagsang-ayon [...]
10 views
Grade 6 AP | Kilusang Mag-Aaral ng Dekada 60-70 | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 3 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Kilusang Mag-Aaral ng Dekada 60-70 [...]
32 views
Grade 6 Filipino | Karaniwan at di Karaniwang Ayos ng Pangungusap | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Karaniwan at di Karaniwang Ayos ng [...]
11 views
Grade 6 English | Needs and Wants | Ekonomiks
Third Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 6 English | Ekonomiks Topic: Needs and Wants Learning [...]
21 views
Grade 6 Science | Solar Energy | Sineskwela
Third Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Solar Energy Learning [...]
30 views
Grade 6 English | Drama vs. Theater | Gab to Go
Third Quarter | Week 4 Grade 6 English | Gab to Go Topic: Drama vs. Theater Learning [...]
19 views
Grade 6 Filipino | Paglalagom o Pagbubuod | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Paglalagom o Pagbubuod [...]
309 views
Grade 6 Math | Geometric Figures | Mathtinik
Third Quarter | Week 1 Grade 6 Math | Mathtinik Topic: Geometric Figures Learning [...]
23 views

Page 4 of 77

Leave a Reply