Grade 6 AP | VICENTE ANG BAYANI NG BATAAN | Ser Ian’s Class

Grade 6 AP | VICENTE ANG BAYANI NG BATAAN | Ser Ian’s Class

Second Quarter | Week 5

Grade 6 AP | Ser Ian’s Class

Topic: 
VICENTE ANG BAYANI NG BATAAN

Learning Competency: Natatalakay ang mga layunin atmahahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. (AP6KDP-IIe-5)

You may also like

Extracurricular | Zamboanga | G Diaries
Second Quarter |  Week 3 Extracurricular | G Diaries Topic: Zamboanga Learning Competency:  
0 views
Grade 9 Filipino | Pagtalakay sa Kuwento: Mabangis na Lungsod ni Efren Abueg | Pahina
Second Quarter | Week 3 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Pagtalakay sa Kuwento: Mabangis na [...]
0 views
Grade 4 Araling Panlipunan | La Mesa | G Diaries
Second Quarter | Week 2 | Week 3 Grade 4 Araling Panlipunan | G Diaries Topic: La Mesa Learning [...]
0 views
Grade 4 English | Regular Verbs in Past Tense | Epol Apple
Second Quarter | Week 2 | Week 6 Grade 4 English | Epol Apple Topic: Regular Verbs in Past [...]
2 views
Grade 5 English | Elements of Drama | Carlos’ Blog
Second Quarter | Week 2 | Week 4 | Week 7 Grade 5 English | Carlos' Blog Topic: Elements of [...]
2 views
Grade 6 Science | Grade 6: Immune System: Lymphatic System | Sineskwela
Second Quarter | Week 3 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Grade 6: Immune System: Lymphatic [...]
3 views
Grade 4 Science | Plants | Puno ng Buhay
Second Quarter | Week 3 Grade 4 Science | Puno ng Buhay Topic: Plants Learning [...]
12 views
Grade 5 Math | Addition of Decimals Using Commutative And Associative Properties of Addition Solved
Second Quarter | Week 3 Grade 5 Math | Solved Topic: Addition of Decimals Using Commutative And [...]
13 views
Grade 1 AP | Pamilya | Pamana
Second Quarter | Week 3 Grade 1 AP | Pamana Topic: Pamilya Learning Competency: Nailalarawan [...]
12 views
Grade 1 English | Choosing of Colors | Epol Apple
Second Quarter | Week 3 Grade 1 English | Epol Apple Topic: Choosing of Colors Learning [...]
9 views
Grade 1 English | Choosing of Colors | Epol Apple
Second Quarter | Week 3 Grade 1 English | Epol Apple Topic: Choosing of Colors Learning [...]
6 views
Grade 3 AP | Calumpit Claypot | Local Legends
Second Quarter | Week 3 Grade 3 AP | Local Legends Topic: Calumpit Claypot Learning [...]
2 views
12348

Page 1 of 48

Leave a Reply