Grade 6 AP | Populasyon ng Pag-Unlad | Kuwentong Kartero

Grade 6 AP | Populasyon ng Pag-Unlad | Kuwentong Kartero

Second Quarter | Week 5

Grade 6 AP | Kuwentong Kartero

Topic: 
Populasyon ng Pag-Unlad

Learning Competency: Nasusuri ang mga kontemporaryong isyu ng lipunan tungo sa pagtugon sa mga hamon ng malaya at maunlad na bansa: pampulitika, pangkabuhayan, panlipunan, pangkapaligiran ()

You may also like

Grade 6 AP | Land Grabbing At Iba Pa | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 4 Second Quarter | Week 4 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Land Grabbing [...]
21 views
Grade 8 Science | Hope | Mi Isla
Fourth Quarter | Week 7 Grade 8 Science | Mi Isla Topic: Hope: Human Impact on Ecosystem [...]
55 views
Grade 6 Science | Milky Way And Galaxies | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Milky Way And Galaxies Learning [...]
41 views
Grade 6 AP | Padayon | Class Project
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 AP | Class Project Topic: Padayon Learning Competency: Nasusuri [...]
16 views
ALS | Escalante | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 7 ALS | Agri Tayo Dito Topic: Escalante Learning Competency:
21 views
Grade 10 AP | Halalan | Mukha
Fourth Quarter | Week 7 Grade 10 AP | Mukha Topic: Halalan Learning [...]
21 views
Grade 9 Science | Practical Electricity | Constel
Fourth Quarter | Week 7 Grade 9 Science | Constel Topic: Practical Electricity Learning [...]
25 views
Grade 7 English | Writing Effective Paragraphs | Constel
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 English | Constel Topic: Writing Effective Paragraphs Learning [...]
17 views
Grade 1 English | Asking and Telling Sentences Part 2 | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Asking and Telling Sentences [...]
92 views
ALS | Quisina | My Puhunan
Fourth Quarter | Week 7 ALS | My Puhunan Topic: Quisina Learning Competency:
0 views
Grade 8 Science | Ecosystems | Puno ng Buhay
Fourth Quarter | Week 7 Grade 8 Science | Puno ng Buhay Topic: Ecosystems Learning Competency: [...]
12 views
Grade 1 AP | Kalinisan: Pagtatapon sa wastong lugar | ATBP
Fourth Quarter | Week 5 | Week 7 Grade 1 AP | ATBP Topic:  Kalinisan: Pagtatapon sa wastong [...]
32 views
12395

Page 1 of 95