Grade 6 AP | Pagsikil sa Kalayaan | Kasaysayan TV

Grade 6 AP | Pagsikil sa Kalayaan | Kasaysayan TV

Third Quarter | Week 4

Grade 6 AP | Kasaysayan TV

Topic: Pagsikil sa Kalayaan

Learning Competency: Nasusuri ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972.

Natatalakay ang mga programang ipinatupad ng iba’t ibang administrasyon sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972.

Napahahalagahan ang pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes.

You may also like

Grade 1 English | Cause and Effect | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Cause and Effect [...]
5 views
Extracurricular | Lizza May David | Art Republik
Third Quarter | Week 5 Extracurricular | Art Republik Topic: Lizza May David Learning Competency:
6 views
Grade 9 Science | Natural Disasters | Matanglawin
Third Quarter | Week 5 Grade 9 Science | Matanglawin Topic: Natural Disasters Learning [...]
8 views
Grade 9 AP | Macroeconomic Concepts
Third Quarter | Week 5 Grade 9 AP | Topic: Macroeconomic Concepts Learning Competency: Nasusuri [...]
6 views
Grade 10 Filipino | Utos Ng Hari (Maikling Kuwento) | Pahina
Third Quarter | Week 5 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Utos Ng Hari (Maikling Kuwento) [...]
1 views
Grade 9 Filipino | Utos Ng Hari (Maikling Kuwento) | Pahina
Third Quarter | Week 5 Grade 9 Filipino | Pahina Topic: Utos Ng Hari (Maikling Kuwento) [...]
0 views
Grade 7 Science | Light: An Em Wave | Constel
Third Quarter | Week 5 Grade 7 Science | Constel Topic: Light: An Em Wave Learning [...]
1 views
Grade 10 AP | Colonia | No Filter
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 10 AP | No Filter Topic: Colonia Learning Competency: [...]
5 views
Grade 10 Filipino | Punpon Ng Mga Salita Part 1 | Pahina
Third Quarter | Week 5 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Antas ng Salita Learning Competency: [...]
2 views
Grade 6 AP | EDSA Part 2 | Bayani
Third Quarter | Week 5 Grade 6 AP | Bayani Topic: EDSA Part 2 Learning Competency: Nasusuri ang [...]
8 views
Grade 4 Science | Geothermal Energy | Sineskwela
Third Quarter | Week 5 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Geothermal Energy Learning [...]
3 views
Extracurricular | Arlu Gomez | Art Republik
Third Quarter | Week 5 Extracurricular | Art Republik Topic: Arlu Gomex Learning Competency:
3 views
12374

Page 1 of 74

Leave a Reply