Grade 6 AP | EDSA Part 1 | Bayani

Grade 6 AP | EDSA Part 1 | Bayani

Third Quarter | Week 5

Grade 6 AP | Bayani

Topic: EDSA Part 1

Learning Competency: Nasusuri ang mga pangunahing suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Natatalakay ang mga programang ipinatupad ng iba’t ibang administrasyon sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino mula 1946 hanggang 1972. Napahahalagahan ang pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes.

You may also like

Grade 6 Math 1 | Visualizing Volume | Mathdali
Fourth Quarter | Week 1 Grade 6 Math 1 | Mathdali Topic: Visualizing Volume Learning [...]
0 views
Grade 6 Filipino | Ayos Ng Pangungusap | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Ayos Ng Pangungusap [...]
1 views
Grade 10 Science | Kinetic Molecular Theory of Gases | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 3 Grade 10 Science | Khan Academy Topic:  Learning Competency: Explains [...]
9 views
Grade 6 English | Past Tense | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 English | Team Lyqa Topic: Past Tense Learning [...]
1 views
Grade 6 Math | How to Write a Good Paper | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 4 Grade 6 Math | Team Lyqa Topic: How to Write a Good Paper Learning [...]
3 views
Grade 6 Filipino | Pagsusulat ang Sariling Karanasan | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsusulat ng Sariling Karanasan [...]
2 views
Grade 6 English | Writing an Essay | Scribbr
Fourth Quarter | Week 4 Grade 6 English | Scribbr Topic: Writing an Essay Learning [...]
3 views
Grade 6 English | Writing an Essay | Scribbr
Fourth Quarter | Week 4 Grade 6 English | Scribbr Topic: Writing an Essay Learning [...]
1 views
Grade 6 English | Writing an Essay | Scribbr
Fourth Quarter | Week 4 Grade 6 English | Scribbr Topic: Writing an Essay Learning [...]
0 views
Grade 6 Science | Earthquakes | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Earthquakes Learning [...]
1 views
Grade 6 English | Writing an Essay | Scribbr
Fourth Quarter | Week 4 Grade 6 English | Scribbr Topic: Writing an Essay Learning [...]
2 views
Grade 4 Math | Conversion of Measurement | Mathdali
Third Quarter | Week 7 Grade 4 Math | Mathdali Topic: Conversion of Measurement Learning [...]
8 views
12390

Page 1 of 90