Grade 6 AP | Asimilisasyon At Represyon Sa Panahon Ng Amerikano | Kasaysayan TV

Grade 6 AP | Asimilisasyon At Represyon Sa Panahon Ng Amerikano | Kasaysayan TV

First Quarter | Week 6 | Week 7
Second Quarter | Week 2

Grade 6 AP | Kasaysayan TV

Topic: Asimilisasyon At Represyon Sa Panahon Ng Amerikano

Learning Competency:  Naipaliliwanag ang mga pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan.

You may also like

Grade 6 Filipino | Paggamit ng mga Grapikong Pantulong Sa Pag-Unawa | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng mga Grapikong [...]
3 views
Grade 6 Science | Tropical Cyclone | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 4 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Tropical Cyclone Learning [...]
14 views
Grade 6 Filipino | Drama vs. Theater | Carlos’ Blog
Fourth Quarter | Week 4 Grade 6 Filipino | Carlos' Blog Topic: Napaghahambing-hambing ang iba’t [...]
3 views
Grade 6 Science | Pagbabago ng Klima | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 4 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Pagbabago ng Klima Learning [...]
2 views
Grade 6 Science | Structure of the Earth: “Ano ang Nasa Loob ng Mundo?” | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Structure of the Earth: "Ano ang [...]
3 views
Grade 6 Science | Volcano, Precautionary Measures During Volcanic Eruptions | Why?
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Science | Why? Topic: Volcano, Precautionary Measures During [...]
7 views
Grade 6 Math | Meter Reading | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Math | Mathtinik Topic: Meter Reading Learning Competency: [...]
15 views
Grade 6 Science | Changing Earth (Earthquakes) | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Science | Sinekwela Topic: Changing Earth (Earthquakes) [...]
5 views
Grade 6 Filipino | Totoo at di Totoo | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagkakaiba Ng Piksiyon [...]
4 views
Grade 6 Filipino | Pagsusulat ng Sariling Karanasan | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsulat ng Sariling Karanasan [...]
4 views
Grade 6 AP | Handa Na Ba Tayo, Irog? | Kuwentong Kartero
Fourth Quarter | Week 5 Grade 6 AP| Kuwentong Kartero Topic: Handa Na Ba Tayo, Irog? Learning [...]
3 views
Grade 6 AP | Globalization | Salam
Fourth Quarter | Week 5 Grade 6 AP | Salam Topic: Globalization Learning Competency: Nasusuri [...]
6 views

Page 1 of 146

Leave a Reply