Grade 5 Science | Weathering | Sineskwela

Grade 5 Science | Weathering | Sineskwela

Fourth Quarter | Week 1 | Week 2

Grade 5 ScienceSineskwela

Topic: Weathering

Learning Competency: Describe how rocks turn into soil. (S5FE-IVa-1)

You may also like

Grade 9 Science | Electricity | Constel
First Quarter | Week 7 Grade 9 Science | Constel Topic: Electricity Learning [...]
3 views
Grade 7 English | Philippine Library | Lahi PH
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 English | Lahi PH Topic: Philippine Library Learning [...]
1 views
Grade 5 Filipino | Writing for Animation | From Lines to Life
Fourth Quarter | Week 7 Grade 5 Filipino | From Lines to Life Topic: Writing for Animation [...]
4 views
Grade 3 Science | Stars and Constellations | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Stars and Constellations Learning [...]
11 views
Grade 3 Math | Interpreting Bar Graphs 2 | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 7 Grade 3 Math |  Khan Academy Topic: Interpreting Bar Graphs [...]
5 views
Grade 1 English | Narrator | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Narrator Learning [...]
7 views
Grade 6 Science | The 9 Planets | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Compare the planets of the solar [...]
7 views
Grade 6 AP | Iba’t Ibang Polusyon sa Paligid | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 AP | Ibang Klase Topic: Iba't Ibang Polusyon sa Paligid [...]
3 views
Grade 6 Filipino | Primary and Secondary Sources | Gab To Go
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 English | Gab To Go Topic: Primary and Secondary Sources [...]
3 views
Grade 4 AP | Liwanag sa Kinabukasan | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 Araling Panlipunan | Ibang Klase Topic: Liwanag sa Kinabukasan [...]
8 views
Grade 4 Filipino | Paggamit ng mga Grapikong Pantulong Sa Pag-Unawa | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng mga Grapikong Pantulong [...]
10 views
Grade 5 Filipino | Paggamit ng mga Grapikong Pantulong Sa Pag-Unawa | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 6 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng mga Grapikong Pantulong [...]
5 views

Page 2 of 95