Grade 5 Science | Animal Reproduction | Sineskwela

Grade 5 Science | Animal Reproduction | Sineskwela

Second Quarter | Week 3
Grade 5 Science | Sineskwela
Topic: Animal Reproduction
Learning Competency: Describe the different modes of reproduction in animals such as butterflies, mosquitoes, frogs, cats and dogs (S5LT-IIe-5)

174 views

You may also like

Grade 5 Araling Panlipunan | Mga Kilusan Tungo Sa Pagbabago | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 3 Grade 5 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Mga Kilusan Tungo Sa [...]
3 views
Grade 5 AP | Pamumuhay Sa Loob Ng Pueblo | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 3 Grade 5 AP | Kasaysayan TV Topic: Pamumuhay Sa Loob Ng Pueblo Learning [...]
4 views
Grade 5 Filipino | Pagtukoy sa Pangunahing Diwa at Paksang Pangungusap | Alikabuk
Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa Pangunahing Diwa at Paksang Pangungusap Learning [...]
9 views
Grade 5 Filipino | Paghihinuha ng Katapusan ng mga Kuwento | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Paghihinuha ng Katapusan ng mga [...]
4 views
Grade 5 English | Elements of a Journal | Gab to Go
Third Quarter | Week 3 Grade 5 English | Gab to Go Topic: Elements of Journal Learning [...]
2 views
Grade 5 AP | Pambansang Pagmamalaki | Pamana
Third Quarter | Week 3 Grade 5 AP | Pamana Topic: Pambansang Pagmamalaki Learning [...]
1 views
Grade 5 Science | Heat Transfer | Sineskwela
Third Quarter | Week 3 Grade 5 Science | Sineskwela Topic: Heat Transfer Learning Competency: [...]
3 views
Grade 5 Math | POLYGONS | K-High Math
Third Quarter | Week 3 Grade 5 Math | K-High Math Topic: POLYGONS Learning Competency: [...]
4 views
Grade 5 Math | Solving for Percentages part 1 | Team Lyqa
Third Quarter | Week 2 Grade 5 Math | Team Lyqa Topic: Solving for Percentages part 1 Learning [...]
13 views
Grade 5 Filipino | Pasusunud-Sunod ng Ideya ng Kuwento o Ulat | Alikabuk
Third Quarter | Week 2 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pasusunud-Sunod ng Ideya ng Kuwento o [...]
10 views
Grade 4 Science | Magnet and Electricity | Sineskwela
Third Quarter | Week 2 | Week 3 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Magnet and Electricity [...]
3 views
Grade 5 Science | Distance Vs Displacement | Pinoy Online Class
Third Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 5 Science | Pinoy Online Class Topic: Distance Vs [...]
3 views
12314

Page 1 of 14