Grade 5 Math | Understanding Decimals | Mathdali

Grade 5 Math | Understanding Decimals | Mathdali

Second Quarter | Week 1
Grade 5 Math | Mathdali
Topic: Understanding Decimals
Learning Competency: reads and writes decimal numbers through ten thousandths. (M5NS-IIa-102.2)

58 views

You may also like

Grade 1 Filipino | Pagtataya sa mga natutunan | Wikaharian
First Quarter | Week 2 Second Quarter | Week  2 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic:Pagtataya [...]
86 views
Grade 1 Filipino | Pagbuo ng Salita | Wikaharian
First Quarter | Week 3 Second Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagbuo ng [...]
39 views
Grade 5 Science | Changes | Sineskwela
First Quarter | Week 3 Grade 5 Science | Sineskwela Topic: Changes Learning Competency: [...]
59 views
Grade 10 English | Validating Sources | Gab To Go
First Quarter | Week 3 Second Quarter | Week 2 | Week 4 | Week 6 Grade 10 English | Gab To Go [...]
19 views
Grade 5 Filipino | Layon Sa Pangungusap | Alikabuk
First Quarter | Week 2 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Layon Sa Pangungusap Learning [...]
315 views
Grade 5 AP | Kultura Ng Sinaunang Pilipino | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 2 Grade 5 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Kultura Ng Sinaunang [...]
1828 views
Grade 5 English | Present Progressive Tense II | Epol Apple
First Quarter | Week 3 Grade 5 English | Epol Apple Topic: Present Progressive Tense II [...]
55 views
Grade 2 Filipino | Pagkasunod-sunod ng mga ideya | Alikabuk
First Quarter | Week 2 | Week 6 Second Quarter | Week 3 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: [...]
364 views
Grade 5 AP | Ang Batayang Heograpikal Ng Pilipinas | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 3 Grade 5 AP | Kasaysayan TV Topic: Ang Batayang Heograpikal Ng Pilipinas [...]
434 views
Grade 5 English | Adverbs | Karen’s World
First Quarter | Week 2 | Week 6 Grade 5 English | Karen's World Topic: Adverbs Learning [...]
413 views
Grade 5 Filipino | Pagbibigay ng Sariling Palagay | Alikabuk
First Quarter | Week 2 Grade 5  Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng Sariling Palagay [...]
408 views
Grade 5 Filipino | Salitang may parehong baybay ngunit magkaiba ang bigkas, diin, at kahulugan | Alikabuk
First Quarter | Week 2 Grade 5  Filipino | Alikabuk Topic: Salitang may parehong baybay ngunit [...]
2765 views

Page 77 of 80

Leave a Reply