Grade 5 Math | Understanding Decimals | Mathdali

Grade 5 Math | Understanding Decimals | Mathdali

Second Quarter | Week 1
Grade 5 Math | Mathdali
Topic: Understanding Decimals
Learning Competency: reads and writes decimal numbers through ten thousandths. (M5NS-IIa-102.2)

58 views

You may also like

Grade 5 English | Communication Process | Constel
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 5 English | Constel Topic:Communication Process Learning [...]
14 views
Grade 5 Math | Geometry – Figures | Mathtinik
Third Quarter | Week 5 Grade 5 Math | Mathtinik Topic: Geometry - Figures Learning [...]
8 views
Grade 5 Filipino | Pagsang-ayon o di Pagsang-ayon | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 6 Filipino | Alikabuk Topic: Pagpapahayag ng Pagsang-Ayon o [...]
10 views
Grade 5 Filipino | Totoo at Di Totoo | Alikabuk
Third Quarter | Week 5 Grade 5 Filipino| Alikabuk Topic: Pagkakaiba Ng Piksiyon (Kathang-Isip) [...]
10 views
Grade 5 AP |  Pagkamulat Sa Isang Bansang Lipunan | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 5 AP | Kasaysayan TV Topic: Mga Kilusan Tungo Sa [...]
8 views
Grade 5 Filipino | Mga salitang magkakasalungat at magkakasingkahulugan | Alikabuk
Third Quarter | Week 5 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Mga salitang magkakasalungat at [...]
4 views
Grade 5 Science | Phosphorescence | Science Says
Third Quarter | Week 4 Grade 5 Science | Science Says Topic: Phosphorescence Learning [...]
7 views
Grade 5 Science | Relationship of Magnet and Electricity | Sinekswela
Third Quarter | Week 6 Grade 5 Science | Sineskwela Topic: Relationship of Magnet and [...]
21 views
Grade 5 AP | Francisco Dagohoy | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 5 AP | Ser Ian's Class Topic: Francisco Dagohoy Learning [...]
7 views
Grade 5 Math | Patterns | Mathdali
Third Quarter | Week 6 Grade 5 Math | Mathdali Topic: Patterns Learning Competency: Formulates [...]
7 views
Grade 5 Filipino | Layon ng Pangungusap | Alikabuk
Third Quarter | Week 6 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Layon ng Pangungusap Learning [...]
6 views
Grade 5 Filipino | Simbahan At Sambahan | Sining At Lipunan
Third Quarter | Week 4 Grade 5 Filipino | Sining At Lipunan Topic: Simbahan At Sambahan [...]
26 views

Page 3 of 79

Leave a Reply