Grade 5 Filipino | Paksang di-tuwiran | Alikabuk

Grade 5 Filipino | Paksang di-tuwiran | Alikabuk

Second Quarter | Week 7

Grade 5 Filipino | Alikabuk

Topic: 
Paksang di-tuwiran

Learning Competency: Naibibigay ang paksa/layunin ng napakinggang kuwento/usapan/talata, ng pinanood na dokumentaryo. (F5PN-Ic-g-7 F5PN-IIg-17 F5PD-IIf-13)

You may also like

Grade 5 Filipino | Pagtukoy sa Pangunahing Diwa at Paksang Pangungusap | Alikabuk
Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa Pangunahing Diwa at Paksang Pangungusap Learning [...]
6 views
Grade 5 Filipino | Paghihinuha ng Katapusan ng mga Kuwento | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Paghihinuha ng Katapusan ng mga [...]
2 views
Grade 5 English | Elements of a Journal | Gab to Go
Third Quarter | Week 3 Grade 5 English | Gab to Go Topic: Elements of Journal Learning [...]
0 views
Grade 5 AP | Pambansang Pagmamalaki | Pamana
Third Quarter | Week 3 Grade 5 AP | Pamana Topic: Pambansang Pagmamalaki Learning [...]
1 views
Grade 5 Science | Heat Transfer | Sineskwela
Third Quarter | Week 3 Grade 5 Science | Sineskwela Topic: Heat Transfer Learning Competency: [...]
1 views
Grade 5 Math | POLYGONS | K-High Math
Third Quarter | Week 3 Grade 5 Math | K-High Math Topic: POLYGONS Learning Competency: [...]
3 views
Extracurricular | Samar | G Diaries
Second Quarter | Week 7 Extracurricular | G Diaries Topic: Samar Learning Competency: [...]
6 views
Extracurricular | Benguet’s Blacksmith | Local Legends
Second Quarter | Week 7 Extracurricular |  Local Legends Topic: Benguet's Blacksmith Learning [...]
4 views
Extracurricular | Pre-Production | Animahenasyon
Second Quarter | Week 7 Extracurricular | Animahenasyon Topic: From Lines to Life [...]
4 views
Grade 3 Science | Protecting the Environment | Agos
Second Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Agos Topic: Protecting the Environment Learning [...]
9 views
Grade 5 Math | Solving for Percentages part 1 | Team Lyqa
Third Quarter | Week 2 Grade 5 Math | Team Lyqa Topic: Solving for Percentages part 1 Learning [...]
12 views
Grade 5 Filipino | Pasusunud-Sunod ng Ideya ng Kuwento o Ulat | Alikabuk
Third Quarter | Week 2 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pasusunud-Sunod ng Ideya ng Kuwento o [...]
10 views
12374

Page 1 of 74

Leave a Reply