Grade 5 Filipino | Pagsusulat ng Sariling Karanasan | Alikabuk

Grade 5 Filipino | Pagsusulat ng Sariling Karanasan | Alikabuk

Fourth Quarter | Week 5

Grade 5 Filipino | Alikabuk

Topic: Pagsulat ng Sariling Karanasan

Learning Competency:Nagagamit ang mga bagong natutuhang salita sa paggawa ng sariling komposisyon (F5PT-IVc-j-6)

You may also like

Grade 5 Math | Order of Operations | Mathdali
First Quarter | Week 2 Grade 5 Math | Mathdali Topic: Order of Operations Learning [...]
1188 views
Grade 5 Filipino | Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? | Alikabuk
First Quarter | Week 3  Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? [...]
1079 views
1949596

Page 96 of 96