Grade 5 Filipino | Pagsagot ng Forms | Alikabuk

Grade 5 Filipino | Pagsagot ng Forms | Alikabuk

Second Quarter | Week 4

Grade 5 Filipino | Alikabuk

Topic: 
Pagsagot ng Forms

Learning Competency: Nababaybay nang wasto ang salitang natutuhan sa aralin/ hiram; Naibibigay ang bagong natuklasang kaalaman mula sa binasang teksto; datos na hinihingi ng isang form.

You may also like

Grade 5 Araling Panlipunan | Mga Kilusan Tungo Sa Pagbabago | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 3 Grade 5 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Mga Kilusan Tungo Sa [...]
4 views
Grade 5 AP | Pamumuhay Sa Loob Ng Pueblo | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 3 Grade 5 AP | Kasaysayan TV Topic: Pamumuhay Sa Loob Ng Pueblo Learning [...]
4 views
Grade 5 Filipino | Pagtukoy sa Pangunahing Diwa at Paksang Pangungusap | Alikabuk
Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa Pangunahing Diwa at Paksang Pangungusap Learning [...]
10 views
Grade 5 Filipino | Paghihinuha ng Katapusan ng mga Kuwento | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Paghihinuha ng Katapusan ng mga [...]
5 views
Grade 5 English | Elements of a Journal | Gab to Go
Third Quarter | Week 3 Grade 5 English | Gab to Go Topic: Elements of Journal Learning [...]
3 views
Grade 5 AP | Pambansang Pagmamalaki | Pamana
Third Quarter | Week 3 Grade 5 AP | Pamana Topic: Pambansang Pagmamalaki Learning [...]
2 views
Grade 5 Science | Heat Transfer | Sineskwela
Third Quarter | Week 3 Grade 5 Science | Sineskwela Topic: Heat Transfer Learning Competency: [...]
5 views
Grade 5 Math | POLYGONS | K-High Math
Third Quarter | Week 3 Grade 5 Math | K-High Math Topic: POLYGONS Learning Competency: [...]
5 views
Extracurricular | Samar | G Diaries
Second Quarter | Week 7 Extracurricular | G Diaries Topic: Samar Learning Competency: [...]
6 views
Extracurricular | Benguet’s Blacksmith | Local Legends
Second Quarter | Week 7 Extracurricular |  Local Legends Topic: Benguet's Blacksmith Learning [...]
4 views
Extracurricular | Pre-Production | Animahenasyon
Second Quarter | Week 7 Extracurricular | Animahenasyon Topic: From Lines to Life [...]
4 views
Grade 3 Science | Protecting the Environment | Agos
Second Quarter | Week 7 Grade 3 Science | Agos Topic: Protecting the Environment Learning [...]
9 views
12374

Page 1 of 74

Leave a Reply