Grade 5 Filipino | Paggawa ng lagom o buod | Alikabuk

Grade 5 Filipino | Paggawa ng lagom o buod | Alikabuk

Second Quarter | Week 7

Grade 5 Filipino | Alikabuk

Topic: 
Paggawa ng lagom o buod

Learning Competency:Naibibigay/ Nakapagtatatala ang mahahalagang pangyayari sa nabasang talaarawan  /talambuhay/ sa napanood na dokumentaryo. (F5PN-Ic-g-7 F5PN-IIg-17 F5PD-IIf-13)

You may also like

Grade 1 Filipino | Paggawa ng mapa | Wikaharian
First Quarter | Week 1 Second Quarter | Week 1 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Paggawa ng [...]
73 views
Grade 1 Filipino | Salitang Pangngalan | Wikaharian
First Quarter | Week 1 Second Quarter | Week 1 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Salitang [...]
68 views
Grade 1 Filipino | Alpabetong Filipino | Wikaharian
First Quarter | Week 2 Second Quarter | Week 2 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Alpabetong [...]
58 views
Grade 1 Filipino | Pagtataya sa mga natutunan | Wikaharian
First Quarter | Week 2 Second Quarter | Week  2 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic:Pagtataya [...]
79 views
Grade 1 Filipino | Pagbuo ng Salita | Wikaharian
First Quarter | Week 3 Second Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagbuo ng [...]
37 views
Grade 5 Science | Changes | Sineskwela
First Quarter | Week 3 Grade 5 Science | Sineskwela Topic: Changes Learning Competency: [...]
59 views
Grade 10 English | Validating Sources | Gab To Go
First Quarter | Week 3 Second Quarter | Week 2 | Week 4 | Week 6 Grade 10 English | Gab To Go [...]
18 views
Grade 5 Filipino | Layon Sa Pangungusap | Alikabuk
First Quarter | Week 2 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Layon Sa Pangungusap Learning [...]
291 views
Grade 5 AP | Kultura Ng Sinaunang Pilipino | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 2 Grade 5 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Kultura Ng Sinaunang [...]
1766 views
Grade 5 English | Present Progressive Tense II | Epol Apple
First Quarter | Week 3 Grade 5 English | Epol Apple Topic: Present Progressive Tense II [...]
53 views
Grade 2 Filipino | Pagkasunod-sunod ng mga ideya | Alikabuk
First Quarter | Week 2 | Week 6 Second Quarter | Week 3 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: [...]
340 views
Grade 5 AP | Ang Batayang Heograpikal Ng Pilipinas | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 3 Grade 5 AP | Kasaysayan TV Topic: Ang Batayang Heograpikal Ng Pilipinas [...]
403 views

Page 74 of 77

Leave a Reply