Grade 5 Filipino | Paggawa ng lagom o buod | Alikabuk

Grade 5 Filipino | Paggawa ng lagom o buod | Alikabuk

Second Quarter | Week 7

Grade 5 Filipino | Alikabuk

Topic: 
Paggawa ng lagom o buod

Learning Competency:Naibibigay/ Nakapagtatatala ang mahahalagang pangyayari sa nabasang talaarawan  /talambuhay/ sa napanood na dokumentaryo. (F5PN-Ic-g-7 F5PN-IIg-17 F5PD-IIf-13)

You may also like

Grade 5 Filipino | MGA DINASTIYANG TSINO: ANU-ANO ANG MGA DINASTIYANG UMUSBONG SA TSINA? (KABIHASNANG TSINO) | Ser Ian’s Class
Third Quarter | Week 4 Grade 5 Filipino | Ser Ian's Class Topic: KABIHASNANG TSINO Learning [...]
7 views
Grade 9 English | History In Two Perspectives : Re-Telling Narratives
Second Quarter | Week 6 Grade 9 English | Gab To Go Topic: History in Two Perspectives: [...]
8 views
Grade 2 English | Words Related to Sleeping | Epol Apple
Second Quarter | Week 6 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Words Related to Sleeping Learning [...]
23 views
Grade 5 Science | Describing Motion | Constel
Third Quarter | Week 1 Grade 5 Science | Constel Topic: Describing Motion Learning [...]
18 views
Grade 5 AP | Mga Kilusan Tungo Sa Pagbabago | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 4 Grade 5 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Mga Kilusan Tungo Sa [...]
16 views
Grade 5 AP | Pamumuhay Sa Loob Ng Pueblo | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 5 AP | Kasaysayan TV Topic: Pamumuhay Sa Loob Ng Pueblo [...]
22 views
Grade 5 Filipino | Pagtukoy sa Pangunahing Diwa at Paksang Pangungusap | Alikabuk
Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa Pangunahing Diwa at Paksang Pangungusap Learning [...]
33 views
Grade 5 Filipino | Paghihinuha ng Katapusan ng mga Kuwento | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Paghihinuha ng Katapusan ng mga [...]
10 views
Grade 5 English | Elements of a Journal | Gab to Go
Third Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 5 English | Gab to Go Topic: Elements of Journal Learning [...]
6 views
Grade 5 AP | Pambansang Pagmamalaki | Pamana
Third Quarter | Week 3 | Week 4| Grade 5 AP | Pamana Topic: Pambansang Pagmamalaki Learning [...]
7 views
Grade 5 Science | Heat Transfer | Sineskwela
Third Quarter | Week 3 Grade 5 Science | Sineskwela Topic: Heat Transfer Learning Competency: [...]
8 views
Grade 5 Math | Polygons | K-High Math
Third Quarter | Week 3 Grade 5 Math | K-High Math Topic: Polygons Learning Competency: [...]
17 views

Page 3 of 77

Leave a Reply