Grade 5 Filipino | Paggawa ng lagom o buod | Alikabuk

Grade 5 Filipino | Paggawa ng lagom o buod | Alikabuk

Second Quarter | Week 7

Grade 5 Filipino | Alikabuk

Topic: 
Paggawa ng lagom o buod

Learning Competency:Naibibigay/ Nakapagtatatala ang mahahalagang pangyayari sa nabasang talaarawan  /talambuhay/ sa napanood na dokumentaryo. (F5PN-Ic-g-7 F5PN-IIg-17 F5PD-IIf-13)

You may also like

Grade 5 Filipino | Simbahan At Sambahan | Sining At Lipunan
Third Quarter | Week 4 Grade 5 Filipino | Sining At Lipunan Topic: Simbahan At Sambahan [...]
11 views
Grade 5 Filipino | Pagbibigay ng palagay sa kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng palagay sa kuwento kung [...]
23 views
Parent-Teacher Activity Time | Paano gumawa ng Video Lesson | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela [...]
17 views
Parent-Teacher Activity Time | Pag-aalaga sa Sarili: Gabay para sa mga guro | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela [...]
10 views
Parent-Teacher Activity Time | Pagpapabuti ng pagsunod sa pinagkasunduan | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela [...]
21 views
Grade 5 English | Story Mountain | Gab To Go
Third Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 5 English | Gab To Go Topic: Story Mountain Learning [...]
5 views
Grade 5 Math | Circle | K-High Math
Third Quarter | Week 4 Grade 5 Math | K-High Math Topic: CIRCLE Learning Competency: identifies [...]
35 views
Grade 5 Science | Reflection | Sineskwela
Third Quarter | Week 4 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Reflection Learning Competency: [...]
12 views
Grade 5 Filipino | Pagsusulat ng Sariling Karanasan | Alikabuk
Third Quarter | Week 4 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsusulat ng Sariling Karanasan [...]
17 views
Grade 5 Science | Light and Shadow | Constel
Third Quarter | Week 4 Grade 5 Science | Constel Topic: Light and Shadow Learning [...]
7 views
Grade 2 Filipino | Ang mga Bahagi ng Katawan | Wikaharian
Second Quarter | Week 6 Third Quarter | Week 4 Grade 2 Filipino | Wikaharian Topic: Ang mga [...]
7 views
Grade 2 Math | Multiplication Properties and Techniques | Mathtinik
Second Quarter | Week 6 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Multiplication Properties and [...]
9 views

Page 2 of 77

Leave a Reply