Notice: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /home2/knowl84/public_html/wp-config.php on line 83
Grade 5 Filipino | Paggamit ng mga Grapikong Pantulong Sa Pag-Unawa | Alikabuk

Grade 5 Filipino | Paggamit ng mga Grapikong Pantulong Sa Pag-Unawa | Alikabuk

Grade 5 Filipino | Paggamit ng mga Grapikong Pantulong Sa Pag-Unawa | Alikabuk

Fourth Quarter | Week 6

Grade 5 FilipinoAlikabuk

Topic: Paggamit ng mga Grapikong Pantulong Sa Pag-Unawa

Learning Competency: Nakapagtatanong tungkol sa impormasyong inilahad sa isang dayagram, tsart, at mapa. (F5PB-IV-j-20 )

You may also like

Grade 3 English | Para, the Brave and Beautiful  | Ready, Set, Read!
Posted on October 29, 2021
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 English | Ready, Set, Read! Topic: Para, the Brave and [...]
45 views
Grade 1 English | Rhyming and Non-rhyming Words (Part 2) | Ready, Set, Read!
Posted on October 29, 2021
Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 English |  Ready, Set, Read! Topic: Rhyming and Non-rhyming [...]
33 views
Grade 5 English | Compound Words | Ready, Set, Read!
Posted on October 29, 2021
First Quarter | Week 6 | Week 8 Grade 5 English | Ready, Set, Read! Topic: Compound Words [...]
35 views
Grade 8 Science | Hope | Mi Isla
Posted on July 7, 2021
Fourth Quarter | Week 7 Grade 8 Science | Mi Isla Topic: Hope: Human Impact on Ecosystem [...]
76 views
Grade 6 Science | Milky Way And Galaxies | Sineskwela
Posted on July 7, 2021
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Milky Way And Galaxies Learning [...]
53 views
Grade 6 AP | Padayon | Class Project
Posted on July 7, 2021
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 AP | Class Project Topic: Padayon Learning Competency: Nasusuri [...]
19 views
ALS | Escalante | Agri Tayo Dito
Posted on July 7, 2021
Fourth Quarter | Week 7 ALS | Agri Tayo Dito Topic: Escalante Learning Competency:
31 views
Grade 10 AP | Halalan | Mukha
Posted on July 7, 2021
Fourth Quarter | Week 7 Grade 10 AP | Mukha Topic: Halalan Learning [...]
26 views
Grade 9 Science | Practical Electricity | Constel
Posted on July 2, 2021
Fourth Quarter | Week 7 Grade 9 Science | Constel Topic: Practical Electricity Learning [...]
35 views
Grade 7 English | Writing Effective Paragraphs | Constel
Posted on July 2, 2021
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 English | Constel Topic: Writing Effective Paragraphs Learning [...]
28 views
Grade 1 English | Asking and Telling Sentences Part 2 | Ready, Set, Read!
Posted on July 2, 2021
Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Asking and Telling Sentences [...]
111 views
ALS | Quisina | My Puhunan
Posted on July 1, 2021
Fourth Quarter | Week 7 ALS | My Puhunan Topic: Quisina Learning Competency:
0 views
12396

Page 1 of 96