Grade 5 Filipino | Mga salitang magkakasalungat at magkakasingkahulugan | Alikabuk

Grade 5 Filipino | Mga salitang magkakasalungat at magkakasingkahulugan | Alikabuk

Third Quarter | Week 5

Grade 5 Filipino Alikabuk

Topic: Mga salitang magkakasalungat at magkakasingkahulugan

Learning Competency: Nagbibigay ang mga salitang magkakasalungat at magkakasingkahulugan. (F5PT -IIIc – h -10)

You may also like

Grade 5 Filipino | Ayos ng Pangungusap | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 1 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Ayos ng Pangungusap Learning [...]
5 views
Grade 5 Science | Weathering | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 5 Science | Sineskwela Topic: Weathering Learning [...]
2 views
Grade 5 Science | Phases of the moon | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 3 Grade 5 Science | Sineskwela Topic: PHASES OF THE MOON Learning [...]
2 views
Grade 5 AP | Ang mga Katutubo | Kasaysayan TV
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 5 AP | Kasaysayan TV Topic: Ang mga Katutubo Learning [...]
6 views
Grade 5 English | Basic elements, features and objectives of a narrative | Gab To Go
Fourth Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 5 English | Gab To Go Topic: Basic elements, features [...]
1 views
Grade 5 Math | Volume of a Cube | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 3 Grade 5 Math | Mathtinik Topic: Volume of a Cube Learning [...]
1 views
Grade 3 English | Inference and Conclusion | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 English | Ready, Set, Read! [...]
2 views
Grade 9 Math | Proving Pythagoras | Generation Math
Third Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 1 Grade 9  Math | Generation Math Topic: Proving [...]
2 views
Grade 5 Filipino | Mga Pangyayaring May Sanhi At Bunga | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Mga Pangyayaring May Sanhi [...]
7 views
Grade 5 Filipino | Internet Safety | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 4 Grade 5 Filipino | Team Lyqa Topic: Internet Safety Learning [...]
4 views
Grade 10 Science | Kinetic Molecular Theory of Gases | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 3 Grade 10 Science | Khan Academy Topic:  Learning Competency: Explains [...]
9 views
Grade 4 Math | Conversion of Measurement | Mathdali
Third Quarter | Week 7 Grade 4 Math | Mathdali Topic: Conversion of Measurement Learning [...]
8 views
12390

Page 1 of 90