Grade 5 Filipino | Anim na Tanong | Alikabuk

Grade 5 Filipino | Anim na Tanong | Alikabuk

Third Quarter | Week 3

Grade 3 Filipino | Alikabuk

Topic: 
Anim na Tanong

Learning Competency: Nakabubuo ng mga tanong matapos mapakinggan ang isang salaysay (F5PS -IIIb – e -3.1)

You may also like

ALS | Episode 21 | Kumikitang Kabuhayan
Third Quarter | Week 7 ALS | Kumikitang Kabuhayan Topic: Episode 21 Learning Competency:
9 views
Grade 10 Filipino | Damdamin ng Akda | Pahina
Third Quarter | Week 7 Grade 10 Filipino | Pahina Topic: Damdamin ng Akda Learning Competency: [...]
9 views
Grade 5 Math | Circumference | Mathtinik
Third Quarter | Week 7 Grade 5 Math | Mathtinik Topic: Circumference Learning [...]
15 views
ALS | Above Sea Level | My Puhunan
Third Quarter | Week 7 ALS | My Puhunan Topic: Above Sea Level Learning Competency:
3 views
Grade 8 Science | Characteristics of Elements | K-High Science
Third Quarter | Week 7 Grade 8 Science | K-High Science Topic: Characteristics of Elements [...]
4 views
Grade 3 AP | Habing Pilipino | Sining sa Lipunan
Third Quarter | Week 7 Grade 3 AP | Sining at Lipunan Topic: Ukit Paete Learning [...]
6 views
Grade 2 English | Nouns and Following Directions | Epol Apple
Third Quarter | Week 7 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Nouns and Following Directions [...]
11 views
Grade 2 Filipino | Gamit ng Panipi at Kuwit | Alikabuk
Third Quarter | Week 7 Grade 2 Filipino | Alikabuk Topic: Gamit ng Panipi at Kuwit Learning [...]
19 views
ALS | Redbuck | My Puhunan
3rd Quarter | Week 7 ALS | My Puhunan Topic: Redbuck  Learning Competency:
6 views
Grade 5 Science | Current From Magnets | Constel
Third Quarter | Week 7 Grade 5 Science | Constel Topic: Current From Magnets Learning [...]
7 views
Grade 5 English | Primary and Secondary Sources | Gab To Go
Third Quarter | Week 7 Grade 5 English | Gab To Go Topic: Primary and Secondary Sources [...]
4 views
Grade 8 English | Outlining: A Take Off Point to Writing | Constel
Third Quarter | Week 7 Fourth Quarter | Week 2 Grade 8 English | Constel Topic: Outlining: A [...]
18 views

Page 2 of 96

Leave a Reply