Grade 5 English | Story Telling | Gab To Go

Grade 5 English | Story Telling | Gab To Go

Fourth Quarter | Week 3

Grade 5 English | Gab To Go

Topic: Story Telling


Learning Competency:
Write paragraphs showing: cause and effect, comparison and contrast and problem-solution relationships (EN5WC-IIb- 2.2.5)

You may also like

Grade 5 Science | Materials At Home: Plastic | Sineskwela
First Quarter | Week 1 Grade 5 Science | Sineskwela Topic: Materials At Home: "Plastic" [...]
414 views
Grade 5 Math | Divisibility | MathTinik
First Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 5 Math | MathTinik Topic: Divisibility Learning [...]
1470 views
ALS | Pagsisimula Ng Negosyo | Negosyo Ko, Asenso Ko
First Quarter | Week 1                                                                          [...]
322 views
Grade 5 AP | Ang Pag-aaral Ng Kasaysayan | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 1 | Week 3 Grade 5 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Ang Pag-aaral [...]
556 views
Grade 5 English | Describing Oneself | Epol Apple
First Quarter | Week 1 | Week 6 Grade 5 English | Epol Apple Topic: Describing Oneself Learning [...]
523 views
Grade 5 Filipino | Pagbibigay ng palagay sa kuwento | Alikabuk
First Quarter | Week 1 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagbibigay ng palagay sa kuwento kung [...]
302 views
Grade 5 Filipino | Paggawa ng Lagom o Buod | Alikabuk
First Quarter | Week 1 | Week 4 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Paggawa ng lagom o buod [...]
490 views
Grade 5 Math | Order of Operations | Mathdali
First Quarter | Week 2 Grade 5 Math | Mathdali Topic: Order of Operations Learning [...]
1022 views
Grade 5 Filipino | Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? Kailan? Saan? Bakit? at Paano? | Alikabuk
First Quarter | Week 3  Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsagot sa mga Tanong na Ano? Sino? [...]
957 views
1939495

Page 95 of 95

Leave a Reply