Grade 5 English | Story Telling | Gab To Go

Grade 5 English | Story Telling | Gab To Go

Second Quarter | Week 2 | Week 6

Grade 5 English | Gab To Go

Topic: Story Telling


Learning Competency:
Identify point-of-view

You may also like

Grade 5 Filipino | Pagtukoy sa mga Detalye ng Kuwento | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 4 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa mga Detalye ng Kuwento [...]
3 views
Grade 5 Science | El Niño | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 4 Grade 5 Science | Sineskwela Topic: El Niño Learning [...]
11 views
Grade 5 AP | Women in Revolution | Tipong Pinoy
Fourth Quarter | Week 4 Grade 5 AP | Tipong Pinoy Topic: Women in Revolution Learning [...]
2 views
Grade 5 Science | Weather “Ang Problema ni Tigbutlig” | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 5 Science | Sineskwela Topic: Weather: " Ang Problema ni [...]
9 views
Grade 5 Filipino | Remembrance Part 2 | Pahina
Fourth Quarter | Week 3 Grade 5 Filipino | Pahina Topic: Akda: “May Buhay Sa Looban” (Maikling [...]
5 views
Grade 5 Filipino | Roman Empire and the Law of Nations; Peace Concept: Justice | Salam
Fourth Quarter | Week 3 Grade 5 Filipino | Salam Topic: Roman Empire and the Law of Nations; [...]
12 views
Grade 5 AP | Ang Pagdating ng Islam | Kasayasayan TV
Fourth Quarter | Week 3 Grade 5 AP | Kasayasayan TV Topic: Ang Pagdating ng Islam Learning [...]
10 views
Grade 5 English | Story Telling | Gab To Go
Fourth Quarter | Week 3 Grade 5 English | Gab To Go Topic: Story Telling Learning Competency: [...]
3 views
Grade 5 Filipino | Remembrance Part 1 | Pahina
Fourth Quarter | Week 3 Grade 5 Filipino | Pahina Topic: Akda: “May Buhay Sa Looban” (Maikling [...]
5 views
Grade 5 Filipino | Paglalagom o Pagbubuod | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 4  Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Paglalagom o Pagbubuod Learning [...]
10 views
Grade 5 Science | Climate Change | Puno ng Buhay
Fourth Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 5 Science |  Puno ng Buhay Topic: Climate Change [...]
3 views
Grade 5 AP | Kolonisasyon : Hamon sa Bayan | Kasaysayan TV
Fourth Quarter | Week 4 Grade 5 AP | Kasaysayan TV Topic: Kolonisasyon : Hamon sa Bayan [...]
5 views
12382

Page 1 of 82

Leave a Reply