Grade 5 English | Story Telling | Gab To Go

Grade 5 English | Story Telling | Gab To Go

Second Quarter | Week 2 | Week 6

Grade 5 English | Gab To Go

Topic: Story Telling


Learning Competency:
Identify point-of-view

You may also like

Grade 9 English | History In Two Perspectives : Re-Telling Narratives
Second Quarter | Week 6 Grade 9 English | Gab To Go Topic: History in Two Perspectives: [...]
3 views
Grade 2 Math | Multiplication Properties and Techniques | Mathtinik
Second Quarter | Week 6 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Multiplication Properties and [...]
2 views
Grade 2 English | Words Related to Sleeping | Epol Apple
Second Quarter | Week 6 Grade 2 English | Epol Apple Topic: Words Related to Sleeping Learning [...]
1 views
Grade 5 Science | Describing Motion | Constel
Third Quarter | Week 1 Grade 5 Science | Constel Topic: Describing Motion Learning [...]
4 views
Grade 5 Araling Panlipunan | Mga Kilusan Tungo Sa Pagbabago | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 3 Grade 5 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV Topic: Mga Kilusan Tungo Sa [...]
6 views
Grade 5 AP | Pamumuhay Sa Loob Ng Pueblo | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 3 Grade 5 AP | Kasaysayan TV Topic: Pamumuhay Sa Loob Ng Pueblo Learning [...]
9 views
Grade 5 Filipino | Pagtukoy sa Pangunahing Diwa at Paksang Pangungusap | Alikabuk
Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy sa Pangunahing Diwa at Paksang Pangungusap Learning [...]
12 views
Grade 5 Filipino | Paghihinuha ng Katapusan ng mga Kuwento | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Paghihinuha ng Katapusan ng mga [...]
5 views
Grade 5 English | Elements of a Journal | Gab to Go
Third Quarter | Week 3 Grade 5 English | Gab to Go Topic: Elements of Journal Learning [...]
3 views
Grade 5 AP | Pambansang Pagmamalaki | Pamana
Third Quarter | Week 3 Grade 5 AP | Pamana Topic: Pambansang Pagmamalaki Learning [...]
2 views
Grade 5 Science | Heat Transfer | Sineskwela
Third Quarter | Week 3 Grade 5 Science | Sineskwela Topic: Heat Transfer Learning Competency: [...]
6 views
Grade 5 Math | POLYGONS | K-High Math
Third Quarter | Week 3 Grade 5 Math | K-High Math Topic: POLYGONS Learning Competency: [...]
5 views
12375

Page 1 of 75

Leave a Reply