Grade 5 AP |  Pagkamulat Sa Isang Bansang Lipunan | Kasaysayan TV

Grade 5 AP |  Pagkamulat Sa Isang Bansang Lipunan | Kasaysayan TV

Third Quarter | Week 5 | Week 6

Grade 5 AP Kasaysayan TV

Topic: Mga Kilusan Tungo Sa Pagbabago

Learning Competency: Nasusuri ang kaugnayan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. 

You may also like

Grade 5 AP | Kolonisasyon : Hamon sa Bayan | Kasaysayan TV
Fourth Quarter | Week 4 Grade 5 AP | Kasaysayan TV Topic: Kolonisasyon : Hamon sa Bayan [...]
5 views
Extracurricular | Waste | I Got It
Third Quarter | Week 7 Fourth Quarter | Week 5 Extracurricular | I Got It Topic: Waste Learning [...]
7 views
Grade 5 Filipino | Pagsusulat ng Sariling Karanasan | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 5 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsulat ng Sariling Karanasan [...]
5 views
Grade 5 Math | Volume of a Rectangular Prism | Mathdali
Fourth Quarter | Week 2 | Week 3 Grade 5 Math | Mathdali Topic: Volume of a Rectangular Prism [...]
11 views
Grade 5 Math | Visualizing Volume | Mathdali
Fourth Quarter | Week 2 Grade 5 Math | Mathdali Topic: Visualizing Volume Learning Competency: [...]
8 views
Grade 5 Science | Stars and constellations | Sineskwela
Third Quarter | Week 7 Grade 5 Science | Sineskwela Topic: STARS AND CONSTELLATIONS Learning [...]
6 views
Grade 5 Math | Probability with Dice | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 7 Grade 5 Math | Team Lyqa Topic: Probability with Dice Learning [...]
1 views
Grade 5 Filipino | Literary Theory: The Reader | In-Service Training Program
Fourth Quarter | Week 7 Grade 5 Filipino | In-Service Training Program Topic: Literary Theory: [...]
3 views
Grade 5 Filipino | Job Interview Tips | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 5 Grade 5 Filipino | Team Lyqa Topic: Job Interview Learning [...]
4 views
Grade 5 English | Primary and Secondary Sources | Gab To Go
Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 5 English | Gab To Go Topic: Primary and Secondary [...]
2 views
Grade 5 Math | Simple Probability Experiments | Mathdali
Fourth Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 5 Math | Mathdali Topic: Simple Probability Experiments [...]
8 views
Grade 5 Filipino | Ayos Ng Pangungusap | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 2 | Week 6 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Ayos Ng Pangungusap [...]
10 views

Page 2 of 92