Grade 5 AP | Mga Kilusan Tungo Sa Pagbabago | Kasaysayan TV

Grade 5 AP | Mga Kilusan Tungo Sa Pagbabago | Kasaysayan TV

Third Quarter | Week 4
Fourth Quarter | Week 7

Grade 5 Araling Panlipunan | Kasaysayan TV

Topic: Mga Kilusan Tungo Sa Pagbabago

Learning Competency: Natatalakay ang impluwensya ng mga Espanyol sa kultura ng mga Pilipino (EN9VC-IVa-10)

You may also like

Grade 1 English | Places in the Community | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Places in the [...]
39 views
Grade 3 English | Noting Details Regarding Plot | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 3 Grade 3 English | Ready, Set, Read! Topic: Noting Details Regarding Plot [...]
44 views
Grade 3 English | Para, the Brave and Beautiful  | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 English | Ready, Set, Read! Topic: Para, the Brave and [...]
44 views
Grade 1 English | Rhyming and Non-rhyming Words (Part 2) | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 English |  Ready, Set, Read! Topic: Rhyming and Non-rhyming [...]
31 views
Grade 5 English | Compound Words | Ready, Set, Read!
First Quarter | Week 6 | Week 8 Grade 5 English | Ready, Set, Read! Topic: Compound Words [...]
35 views
Grade 8 Science | Hope | Mi Isla
Fourth Quarter | Week 7 Grade 8 Science | Mi Isla Topic: Hope: Human Impact on Ecosystem [...]
75 views
Grade 6 Science | Milky Way And Galaxies | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 Science | Sineskwela Topic: Milky Way And Galaxies Learning [...]
52 views
Grade 6 AP | Padayon | Class Project
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 AP | Class Project Topic: Padayon Learning Competency: Nasusuri [...]
19 views
ALS | Escalante | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 7 ALS | Agri Tayo Dito Topic: Escalante Learning Competency:
30 views
Grade 10 AP | Halalan | Mukha
Fourth Quarter | Week 7 Grade 10 AP | Mukha Topic: Halalan Learning [...]
25 views
Grade 9 Science | Practical Electricity | Constel
Fourth Quarter | Week 7 Grade 9 Science | Constel Topic: Practical Electricity Learning [...]
35 views
Grade 7 English | Writing Effective Paragraphs | Constel
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 English | Constel Topic: Writing Effective Paragraphs Learning [...]
28 views

Page 1 of 157