Grade 5 AP | Kolonisasyon | Kasaysayan TV

Grade 5 AP | Kolonisasyon | Kasaysayan TV

Third Quarter | Week 1

Grade 5 AP | Kasaysayan TV

Topic: 
Kolonisasyon

Learning Competency: Naipaliliwanag ang mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol (Hal. Pag-aalsa, pagtanggap sa kapangyarihang kolonyal/ kooperasyon). 

You may also like

Grade 1 English | Places in the Community | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 1 English | Ready, Set, Read! Topic: Places in the [...]
37 views
Grade 3 English | Noting Details Regarding Plot | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 3 Grade 3 English | Ready, Set, Read! Topic: Noting Details Regarding Plot [...]
42 views
Grade 5 English | Compound Words | Ready, Set, Read!
First Quarter | Week 6 | Week 8 Grade 5 English | Ready, Set, Read! Topic: Compound Words [...]
35 views
Grade 5 Filipino | Writing for Animation | From Lines to Life
Fourth Quarter | Week 7 Grade 5 Filipino | From Lines to Life Topic: Writing for Animation [...]
40 views
Grade 5 Filipino | Paggamit ng mga Grapikong Pantulong Sa Pag-Unawa | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 6 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng mga Grapikong Pantulong [...]
35 views
Grade 5 Math | Probability with Cards | Team Lyqa
Fourth Quarter | Week 7 Grade 5 Math | Team Lyqa Topic: Probability with Cards Learning [...]
27 views
Grade 5 Filipino | Storyboard and Animatics | From Lines To Life
Fourth Quarter | Week 7 Grade 5 Filipino | From Liined To Life Topic: Storyboard and Animatics [...]
16 views
Grade 5 AP | Ester Belarmino | Bayani
Fourth Quarter | Week 6 Grade 5 AP | Bayani Topic: Ester Belarmino Learning [...]
38 views
Grade 10 Filipino | Deconstruction | In-Service Training On Air
Fourth Quarter | Week 6 Grade 10 Filipino | In-Service Training On Air Topic: Deconstruction [...]
31 views
Grade 5 AP | Agueda Esteban | Bayani
Fourth Quarter | Week 6 Grade 5 AP | Bayani Topic: Agueda Esteban Learning Competency: Natataya [...]
43 views
Grade 5 AP | Woman of Malolos | Bayani
Fourth Quarter | Week 6 Grade 5 AP | Bayani Topic: Woman of Malolos Learning [...]
37 views
Grade 10 English | Research | Gab To Go
Third Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 7 Grade 10 English | Gab To Go Topic: Research [...]
24 views
12394

Page 1 of 94

Leave a Reply