Grade 4 Filipino | Tamang Pagbigkas | Alikabuk

Grade 4 Filipino | Tamang Pagbigkas | Alikabuk

First Quarter | Week 1

Grade 4 Filipino | Alikabuk

Topic: Tamang Pagbigkas

Learning Competency: Nababasa ang maikling tula nang may tamang bilis, diin, ekspresyon at intonasyon (F4PB-Ic-16)

 

 

 

You may also like

Grade 4 Science | Earth: Soli Hydrosoil | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 1 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Earth: Soli Hydrosoil Learning [...]
0 views
Grade 4 English | Reading/Writing | Karen’s World
Fourth Quarter | Week 1 Grade 4 English | Karen's World Topic: Reading/Writing Learning [...]
1 views
Grade 4 AP | Bakwit | Salam
Fourth Quarter | Week 4 Grade 4 AP | Salam Topic: Bakwit Learning Competency: Naipaliliwanag [...]
2 views
Grade 4 Math | Volume of a Rectangular Prism | Mathdali
Fourth Quarter | Week 4 Grade 4 Math | Mathdali Topic: Volume of a Rectangular Prism Learning [...]
2 views
Grade 4 Filipino | Mga Uri Ng Pangungusap Ayon Sa Gamit | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 4 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Mga Uri Ng Pangungusap Ayon Sa Gamit [...]
0 views
Graded 4 Science | Weather Instrument | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 4 Graded 4 Science | Sineskwela Topic: Weather Instrument Learning [...]
0 views
Grade 4 Math | Conversion of Measurement | Mathdali
Fourth Quarter | Week 4 Grade 4 Math | Mathdali Topic: Conversion of Measurement Learning [...]
1 views
Grade 4 Filipino | Paglahok Sa Mga Kapulungang Pampaaralan, Pampurok At Pansimbahan | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 4 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Paglahok Sa Mga Kapulungang [...]
1 views
Grade 4 Math | Area of Triangles | Mathdali
Fourth Quarter | Week 1 Grade 4 Math | Mathdali Topic: Area of Triangles Learning Competency: [...]
2 views
Grade 4 Science | Layers of Soil | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 1 Grade 4 Math | Sineskwela Topic: Layers of Soil Learning [...]
3 views
Grade 4 English | Noting Details and Sequencing Events in Stories | Karen’s World
Fourth Quarter | Week 1 Grade 4 English | Karen's World Topic: Noting Details and Sequencing [...]
6 views
Grade 4 Math | Area of Irregular Plane Figures | Mathdali
Fourth Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 4 Math | Mathdali Topic: Area of Irregular Plane Figures [...]
5 views
12390

Page 1 of 90

Leave a Reply