Grade 4 Filipino | Sanhi at bunga | Alikabuk

Grade 4 Filipino | Sanhi at bunga | Alikabuk

Second Quarter | Week 6

Grade 4 Filipino | Alikabuk

Topic: 
Sanhi at bunga

Learning Competency: Nasasabi ang sanhi at bunga ayon sa nabasang pahayag; (naibibigay) ng mga pangyayari sa napakinggang teksto; sa napakinggang ulat. (F4PB-IIdi-6.1 F4PN-IIi-18.1 F4PN-IIIi-18.2)

You may also like

Grade 4 AP | Ang Commonwealth | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 3 Grade 4 AP | Kasaysayan TV Topic: Commonwealth Learning [...]
0 views
Grade 4 English | Don’t Go Inggo! | Karen’s World
Third Quarter | Week 3 Grade 4 English | Karen's World Topic: Complex Sentences, Dependent, and [...]
0 views
Grade 4 Math | Quarilaterals | Mathdali
Third Quarter | Week 3 Grade 4 Math | Mathdali Topic: Quarilaterals Learning [...]
1 views
Grade 4 Filipino | Sa Tulong ng Pamagat | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy ng Paksa o Ideya Gamit ang [...]
0 views
Grade 1 Filipino | Pagtataya | Wikaharian
Third Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Pagtataya Learning [...]
2 views
Grade 4 Filipino | Ang Paggawa ng Chips | Negosyo ko, Asenso ko
Third Quarter | Week 1 Grade 4 Filipino | Negosyo ko, Asenso ko Topic: Ang Paggawa ng Chips [...]
1 views
Grade 1 Filipino | Salitang Pananong | Wikaharian
Third Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Salitang Pananong Learning [...]
3 views
Grade 1 Filipino | Paggamit ng Wastong Bantas | Alikabuk
Third Quarter Grade 1 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng wastong bantas Learning [...]
3 views
Grade 4 English | Complex Sentences, Dependent, and Independent Clauses | Karen’s World
Third Quarter | Week 3 Grade 4 English | Karen's World Topic: Complex Sentences, Dependent, and [...]
7 views
Grade 4 Math | Quadrilaterals | Mathdali
Third Quarter | Week 3 Grade 4 Math | Mathdali Topic: Quadrilaterals Learning [...]
4 views
Grade 4 Filipino | Pasusunud-Sunod ng Ideya ng Kuwento o Ulat | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pasusunud-Sunod ng Ideya ng Kuwento o [...]
3 views
Grade 1 Filipino | Talasalitaan | Wikaharian
Third Quarter | Week 3 Grade 1 Filipino | Wikaharian Topic: Talasalitaan Learning [...]
3 views
12377

Page 1 of 77

Leave a Reply