Grade 4 Filipino | Sanhi at bunga | Alikabuk

Grade 4 Filipino | Sanhi at bunga | Alikabuk

First Quarter | Week 2
Second Quarter | Week 2

Grade 4 Filipino | Alikabuk

Topic: Sanhi at bunga

Learning Competency: Nasasabi ang sanhi at bunga ayon sa nabasang pahayag; (naibibigay) ng mga pangyayari sa napakinggang teksto; sa napakinggang ulat; (F4PB-IIdi-6.1 F4PN-IIi-18.1 F4PN-IIIi-18.2)

 

You may also like

Extracurricular  | Arko | Hirayamanawari
First Quarter | Week 5  Extracurricular | Hirayamanawari Topic: Anino Learning Competency:
11 views
Extracurricular  | Anino | Hirayamanawari
First Quarter | Week 5 | Week 6 Extracurricular | Hirayamanawari Topic: Anino Learning Competency:
7 views
Extracurricular | Ang mga Lola | Hiraya Manawari
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Hiraya Manawari Topic: Ang mga Lola Learning Competency:
19 views
Extracurricular | Ang Lihim ng Rani | Hiraya Manawari
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Hiraya Manawari Topic: Ang Lihim ng Rani Learning [...]
8 views
Kindergarten | Ana’s Birthday | Kwentoons
First Quarter | Week 5 Kindergarten | Kwentoons Topic: Nakikilala ang sarili Learning [...]
15 views
Grade 2 Math | Addition II (Strings of Addends) | Mathtinik
First Quarter | Week 4 | Week 7 Second Quarter | Week 3 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: [...]
13 views
Extracurricular | Andrea, Batik at ang Higante | Hiraya Manawari
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Hiraya Manawari Topic: Andrea, Batik at ang Higante [...]
6 views
Extracurricular | Anak ng Salamangkero | Hiraya Manawari
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Hiraya Manawari Topic:Anak ng Salamangkero Learning [...]
14 views
Extracurricular | Aling Talak At Ang Barbero | Hiraya Manawari
First Quarter | Week 4 Extracurricular | Hiraya Manawari Topic: Aling Talak At Ang Barbero [...]
9 views
Grade 10 English | Pie Charts | Team Lyqa
First Quarter | Week 4 Grade 10 English | Team Lyqa Topic: Pie Charts Learning Competency: [...]
35 views
Grade 6 AP | Land Grabbing At Iba Pa | Kasaysayan TV
First Quarter | Week 4 Second Quarter | Week 4 Grade 6 AP | Kasaysayan TV Topic: Land Grabbing [...]
21 views
Kindergarten | Alamat ng Duhat
First Quarter | Week 2 Kindergarten | Alamat ng Duhat Topic: Nakikilala ang mga pangunahing [...]
18 views
12398

Page 1 of 98

Leave a Reply