Grade 4 Filipino | Pagsusulat ng Sariling Karanasan | Alikabuk

Grade 4 Filipino | Pagsusulat ng Sariling Karanasan | Alikabuk

Third Quarter | Week 7

Grade 4 Filipino | Alikabuk

Topic: Pagsusulat ng Sariling Karanasan

Learning Competency: Naiuugnay ang sariling karanasan sa napakinggang teksto. (F4PS -IIIg – 4)

You may also like

Grade 4 AP | Liwanag sa Kinabukasan | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 Araling Panlipunan | Ibang Klase Topic: Liwanag sa Kinabukasan [...]
54 views
Grade 4 Filipino | Paggamit ng mga Grapikong Pantulong Sa Pag-Unawa | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng mga Grapikong Pantulong [...]
50 views
Grade 4 Science | Uses of Heat and Energy | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Uses of Heat and Energy Learning [...]
22 views
Grade 4 | Simula ng Pangarap | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 | Ibang Klase Topic: Sino Ako Learning Competency: Nasusuri ang [...]
13 views
Grade 4 English | Introduction to Journal Writing | Gab to Go
First Quarter | Week 7 Grade 4 English | Gab to Go Topic: Introduction Journal Writing Learning [...]
21 views
Grade 10 Filipino | Deconstruction | In-Service Training On Air
Fourth Quarter | Week 6 Grade 10 Filipino | In-Service Training On Air Topic: Deconstruction [...]
22 views
Grade 4 Science | Eclipse and Solar System | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 6 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Eclipse and Solar System Learning [...]
9 views
Grade 4 English | Research | Gab To Go
Fourth Quarter | Week 6 Grade 4 English | Gab To Go Topic: Research Learning Competency: Write [...]
13 views
Grade 4 AP | Waste Segregation | Payong K-lusugan
Fourth Quarter | Week 6 Grade 4 AP | Payong K-lusugan Topic: Waste Segregation Learning [...]
24 views
Grade 4 AP | Safety with Animals and Responsible Pet Ownership | Payong K-lusugan
Fourth Quarter | Week 6 Grade 4 AP | Payong K-lusugan Topic: Safety with Animals and [...]
8 views
Grade 10 English | Research | Gab To Go
Third Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 7 Grade 10 English | Gab To Go Topic: Research [...]
13 views
Grade 4 Science | Climate and Forests | Puno ng Buhay
Fourth Quarter | Week 5 Grade 4 Science| Puno ng Buhay Topic: Climate and Forests Learning [...]
4 views
12395

Page 1 of 95

Leave a Reply