Grade 4 Filipino | Paggawa ng Lagom o Buod | Alikabuk

Grade 4 Filipino | Paggawa ng Lagom o Buod | Alikabuk

Second Quarter | Week 2

Grade 4 Filipino | Alikabuk

Topic:
Pangunahing Diwa

Learning Competency:
Nakasusulat ng -timeline tungkol sa mga pangyayari sa binasang teksto; buod/lagom ng binasang teksto; (F4PU-IIc-d-2.1)

You may also like

Grade 7 AP | Kabihasnan sa Fertile Crescent | Ser Ian Class
Second Quarter  Week 4 Grade 7 AP | Ser Ian's Class Topic: Kabihasnan sa Fertile Crescent [...]
4 views
Grade 2 AP | Baler | Wow
Second Quarter | Week 3 Grade 2 AP | Wow Topic: Baler Learning Competency: Naiuugnay ang mga [...]
13 views
Grade 4 AP | Liwanag sa Kinabukasan | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 Araling Panlipunan | Ibang Klase Topic: Liwanag sa Kinabukasan [...]
77 views
Grade 4 Filipino | Paggamit ng mga Grapikong Pantulong Sa Pag-Unawa | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng mga Grapikong Pantulong [...]
66 views
Grade 4 Science | Uses of Heat and Energy | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Uses of Heat and Energy Learning [...]
24 views
Grade 4 | Simula ng Pangarap | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 | Ibang Klase Topic: Sino Ako Learning Competency: Nasusuri ang [...]
15 views
Grade 4 English | Introduction to Journal Writing | Gab to Go
First Quarter | Week 7 Grade 4 English | Gab to Go Topic: Introduction Journal Writing Learning [...]
24 views
Grade 4 Science | Eclipse and Solar System | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 6 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Eclipse and Solar System Learning [...]
11 views
Grade 4 English | Research | Gab To Go
Fourth Quarter | Week 6 Grade 4 English | Gab To Go Topic: Research Learning Competency: Write [...]
13 views
Grade 4 AP | Waste Segregation | Payong K-lusugan
Fourth Quarter | Week 6 Grade 4 AP | Payong K-lusugan Topic: Waste Segregation Learning [...]
27 views
Grade 4 AP | Safety with Animals and Responsible Pet Ownership | Payong K-lusugan
Fourth Quarter | Week 6 Grade 4 AP | Payong K-lusugan Topic: Safety with Animals and [...]
11 views
Grade 4 Science | Climate and Forests | Puno ng Buhay
Fourth Quarter | Week 5 Grade 4 Science| Puno ng Buhay Topic: Climate and Forests Learning [...]
7 views
12388

Page 1 of 88

Leave a Reply