Grade 4 Filipino | Kayarian ng Pangungusap | Alikabuk

Grade 4 Filipino | Kayarian ng Pangungusap | Alikabuk

Third Quarter | Week 5

Grade 4 FilipinoAlikabuk

Topic: Kayarian ng Pangungusap

Learning Competency: Nagagamit nang wasto at angkop ang simuno at panaguri sa pangungusap. (F4WG -IIIi – j – 8)

You may also like

Grade 4 Science | Earth: Soli Hydrosoil | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 1 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Earth: Soli Hydrosoil Learning [...]
0 views
Grade 4 English | Reading/Writing | Karen’s World
Fourth Quarter | Week 1 Grade 4 English | Karen's World Topic: Reading/Writing Learning [...]
1 views
Grade 4 AP | Bakwit | Salam
Fourth Quarter | Week 4 Grade 4 AP | Salam Topic: Bakwit Learning Competency: Naipaliliwanag [...]
2 views
Grade 4 Math | Volume of a Rectangular Prism | Mathdali
Fourth Quarter | Week 4 Grade 4 Math | Mathdali Topic: Volume of a Rectangular Prism Learning [...]
2 views
Grade 4 Filipino | Mga Uri Ng Pangungusap Ayon Sa Gamit | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 4 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Mga Uri Ng Pangungusap Ayon Sa Gamit [...]
0 views
Graded 4 Science | Weather Instrument | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 4 Graded 4 Science | Sineskwela Topic: Weather Instrument Learning [...]
0 views
Grade 4 Math | Conversion of Measurement | Mathdali
Fourth Quarter | Week 4 Grade 4 Math | Mathdali Topic: Conversion of Measurement Learning [...]
1 views
Grade 4 Filipino | Paglahok Sa Mga Kapulungang Pampaaralan, Pampurok At Pansimbahan | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 4 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Paglahok Sa Mga Kapulungang [...]
1 views
Grade 4 Math | Area of Triangles | Mathdali
Fourth Quarter | Week 1 Grade 4 Math | Mathdali Topic: Area of Triangles Learning Competency: [...]
2 views
Grade 3 English | Inference and Conclusion | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 English | Ready, Set, Read! [...]
2 views
Grade 9 Math | Proving Pythagoras | Generation Math
Third Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 1 Grade 9  Math | Generation Math Topic: Proving [...]
2 views
Grade 4 Science | Layers of Soil | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 1 Grade 4 Math | Sineskwela Topic: Layers of Soil Learning [...]
3 views
12390

Page 1 of 90