Grade 4 English | Habitual Present Tense | Karen’s World

Grade 4 English | Habitual Present Tense | Karen’s World

Second Quarter | Week 2 | Week 6

Grade 4 English | Karen’s World

Topic: Habitual Present Tense

Learning Competency:  Use simple present tense of verbs in sentences AND Use correct time expressions to tell an action in the present. (EN4G-Ii-3.2.1.1)

You may also like

Grade 4 Science | Physical Properties of Matter | Sine’skwela
First Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 4 Science | Sine'skwela Topic: Physical Properties of [...]
43 views
Grade 4 Filipino | Uri ng Pangungusap | Alikabuk
First Quarter | Week 4 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Uri ng Pangungusap  Learning [...]
242 views
Grade 3 Math | Estimation | MathTinik
First Quarter | Week 4 Second Quarter | Week 4 Grade 3 Math | MathTinik Topic: Estimation [...]
131 views
Grade 1 Filipino | Pantig | Wikaharian
First Quarter | Week 4 | Week 5 Second Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 1 Filipino | Wikaharian [...]
49 views
Grade 4 Science | Matter | Sine’skwela
18:05
First Quarter | Week 4 | Week 5 | Week 7 Grade 4 Science| Sine'skwela Topic: Matter Learning [...]
81 views
Grade 4 Math | Solving Word Problems Involving Operations | Mathdali
20:00
First Quarter | Week 4 Grade 4 Math | Mathdali Topic: Solving Word Problems Involving [...]
161 views
Grade 1 Math | Money | MathTinik
First Quarter | Week 4 | Week 5 Second Quarter | Week 3 Grade 1 Math | MathTinik Topic: Money [...]
165 views
Grade 4 AP | Pamumuhay Sa Loob Ng Pueblo | Kasaysayan Tv
First Quarter | Week 4 Grade 4 AP | Kasaysayan Tv Topic: Pamumuhay Sa Loob Ng Pueblo Learning [...]
38 views
Grade 4 Math | Understanding Division | Mathdali
First Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 4 Math | Mathdali Topic: Understanding Division Learning [...]
64 views
Grade 4 Filipino | Pagsusulat gamit ang balangkas | Alikabuk
First Quarter | Week 4 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsusulat gamit ang balangkas [...]
72 views
Grade 4 Math | DIVIDING NUMBERS BY MULTIPLES OF 10 | Mathdali
First Quarter | Week 4 | Week 5 Grade 4 Math | Mathdali Topic: DIVIDING NUMBERS BY MULTIPLES OF [...]
125 views
Grade 4 Filipino | Pagsulat ng talatang naglalarawan | Alikabuk
First Quarter | Week 4 || Second Quarter | Week 3 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pagsulat [...]
460 views

Page 77 of 82