Grade 4 English | Habitual Present Tense | Karen’s World

Grade 4 English | Habitual Present Tense | Karen’s World

Second Quarter | Week 2 | Week 6

Grade 4 English | Karen’s World

Topic: Habitual Present Tense

Learning Competency:  Use simple present tense of verbs in sentences AND Use correct time expressions to tell an action in the present. (EN4G-Ii-3.2.1.1)

You may also like

Grade 4 Science | Echo | Sineskwela
Third Quarter | Week 6 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Echo Learning [...]
9 views
Grade 4 English | Using a dictionary | Karen’s World
First Quarter | Week 3 Grade 4 English | Karen's World Topic: Using a dictionary Learning [...]
14 views
Grade 4 Filipino | Aspekto ng Pandiwa | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Aspekto ng Pandiwa Learning [...]
10 views
Grade 4 AP | Saan Matatagpuan ang Pilipinas | Pamana
First Quarter  Week 3  Grade 4 Araling Panlipunan | Pamana Topic: Saan matatagpuan ang [...]
3 views
Grade 4 AP | KRISIS AT REPORMA (1961-1965) | Kasaysayan TV
Third Quarter |  Week 5 | Week 6 Grade 4 AP | Kasaysayan TV Topic:KRISIS AT REPORMA (1961-1965) [...]
8 views
Grade 4 English | Story Mountain | Gab To Go
Third Quarter | Week 5 Grade 4 English | Gab To Go Topic: Graphic Organizers Learning [...]
20 views
Grade 4 AP | Saan Matatagpuan ang Pilipinas | Pamana
First Quarter | Week 1 | Week 3 | Week 4 Grade 4 Araling Panlipunan | Pamana Topic: Saan [...]
7 views
Grade 4 Filipino | Paggawa ng lagom o buod | Alikabuk
First Quarter | Week 3 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Paggawa ng lagom o buod Learning [...]
22 views
Grade 4 Science | Friction | Sineskwela
Third Quarter | Week 3 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Friction Learning [...]
6 views
Grade 4 Science | Current From Magnets | Constel
Third Quarter | Week 2 | Week 3 Grade 4 Science | Constel Topic: Current From Magnets Learning [...]
26 views
Parent-Teacher Activity Time | Paano gumawa ng Video Lesson | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela [...]
17 views
Parent-Teacher Activity Time | Pag-aalaga sa Sarili: Gabay para sa mga guro | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela [...]
10 views

Page 2 of 79