Grade 4 AP | Mga Likasa na Yaman ng Bansa | Pamana

Grade 4 AP | Mga Likasa na Yaman ng Bansa | Pamana

Second Quarter | Week 6

Grade 4 AP | Pamana

Topic: 
Mga Likasa na Yaman ng Bansa

Learning Competency: Nakalalahok sa mga gawaing nagsusulong ng likas kayang pag-unlad (sustainable development) ng mga likas yaman ng bansa. (AP4LKE- IIe-6)

You may also like

Grade 4 Science | What is Force? | Sineskwela
Third Quarter | Week 1 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: What is Force? Learning [...]
3 views
Grade 4 English | Giving the Main or Big Idea| Karen’s World
Third Quarter | Week 3 Grade 4 English | Karen's World Topic: INGGO’S BIG IDEA Learning [...]
3 views
Grade 4 Filipino | Mga Uri Ng Pang-Abay | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Mga Uri Ng Pang-Abay Learning [...]
4 views
Grade 4 English | READY, GET SET, ING-GO! | Karen’s World
Third Quarter | Week 3 Grade 4 English | READY, GET SET, ING-GO! | Karen's World Topic: [...]
3 views
Grade 4 Filipino | Isang Gabing Madilim | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 4 Filipino | Isang Gabing Madilim | Alikabuk Topic: Pang-Uri [...]
3 views
Grade 4 AP | Ang Commonwealth | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 3 Grade 4 AP | Kasaysayan TV Topic: Commonwealth Learning [...]
4 views
Grade 4 English | Don’t Go Inggo! | Karen’s World
Third Quarter | Week 3 Grade 4 English | Karen's World Topic: Complex Sentences, Dependent, and [...]
2 views
Grade 4 Math | Quarilaterals | Mathdali
Third Quarter | Week 3 Grade 4 Math | Mathdali Topic: Quarilaterals Learning [...]
3 views
Grade 4 Filipino | Sa Tulong ng Pamagat | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Pagtukoy ng Paksa o Ideya Gamit ang [...]
5 views
Grade 4 Filipino | Ang Paggawa ng Chips | Negosyo ko, Asenso ko
Third Quarter | Week 1 Grade 4 Filipino | Negosyo ko, Asenso ko Topic: Ang Paggawa ng Chips [...]
3 views
Grade 4 English | Complex Sentences, Dependent, and Independent Clauses | Karen’s World
Third Quarter | Week 3 Grade 4 English | Karen's World Topic: Complex Sentences, Dependent, and [...]
7 views
Grade 4 Math | Quadrilaterals | Mathdali
Third Quarter | Week 3 Grade 4 Math | Mathdali Topic: Quadrilaterals Learning [...]
4 views
12375

Page 1 of 75

Leave a Reply