Grade 4 AP | Karapatan | Salam

Grade 4 AP | Karapatan | Salam

Fourth Quarter | Week 2 | Week 3

Grade 4 AP| Salam

Topic: 
Karapatan

Learning Competency:Natatalakay ang konsepto ng karapatan at tungkulin.

You may also like

Grade 4 English | Decoding Words with Prefix | Karen’s World
First Quarter | Week 1 | Week 5 | Week 7 | Week 8 Grade 4 English | Karen's World [...]
229 views
Grade 4 Math | Numbers Up to 100 000 | MathDali
First Quarter | Week 1 Grade 4 Math | MathDali Topic: Numbers UP TO 100 000 Learning [...]
572 views
Grade 4 Math | Rounding Off Numbers | Mathdali
First Quarter | Week 2 Grade 4 Math | Mathdali Topic: Rounding Offf Numbers  Learning [...]
1824 views
Grade 4 Math | Comparing and Ordering Numbers | MathDali
First Quarter | Week 2 Grade 4 Math | MathDali Topic: Comparing and Ordering Numbers Learning [...]
504 views
Grade 4 Math | Multiplying-By-Two-To-Three-Digit-Numbers | Mathdali
First Quarter | Week 3  Grade 4 Math | Mathdali [...]
415 views
Grade 4 AP | Saan Matatagpuan ang Pilipinas | Pamana
First Quarter | Week 1 | Week 3 | Week 4  Grade 4 Araling Panlipunan | Pamana Topic: Saan [...]
20956 views
Grade 4 AP | Anyong Lupa | Pamana
First Quarter | Week 5 | Week 6 | Week 8 Grade 4  Araling Panlipunan | Pamana Topic: Anyong [...]
984 views
1969798

Page 98 of 98