Grade 4 AP | Karapatan | Salam

Grade 4 AP | Karapatan | Salam

Fourth Quarter | Week 2 | Week 3

Grade 4 AP| Salam

Topic: 
Karapatan

Learning Competency:Natatalakay ang konsepto ng karapatan at tungkulin.

You may also like

Grade 6 Filipino | Primary and Secondary Sources | Gab To Go
Fourth Quarter | Week 7 Grade 6 English | Gab To Go Topic: Primary and Secondary Sources [...]
8 views
Grade 4 AP | Liwanag sa Kinabukasan | Ibang Klase
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 Araling Panlipunan | Ibang Klase Topic: Liwanag sa Kinabukasan [...]
87 views
Grade 4 Filipino | Paggamit ng mga Grapikong Pantulong Sa Pag-Unawa | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng mga Grapikong Pantulong [...]
78 views
Grade 5 Filipino | Paggamit ng mga Grapikong Pantulong Sa Pag-Unawa | Alikabuk
Fourth Quarter | Week 6 Grade 5 Filipino | Alikabuk Topic: Paggamit ng mga Grapikong Pantulong [...]
35 views
Grade 1 AP | Disiplina | ATBP
Fourth Quarter | Week 7 Grade 1 AP | ATBP Topic: This episode teaches the value of discipline [...]
24 views
Kindergarten Math | Basic Addition | MathTinik
Fourth Quarter | Week 7 Kindergarten Math | MathTinik Topic: Basic Addition Learning [...]
20 views
Grade 10 AP | Boses ng Kabataan | Mukha
Fourth Quarter | Week 7 Grade 10 AP | Mukha Topic: Boses ng Kabataan Learning [...]
5 views
Grade 4 Science | Uses of Heat and Energy | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Uses of Heat and Energy Learning [...]
26 views
Extracurricular | Amang Pintor Blood Painter | Local Legends
Fourth Quarter | Week 6 | Week 7 Extracurricular | Local Legends Topic: Amang Pintor Blood [...]
12 views
Grade 9 Science | Electricity and Chemical Change | Constel
First Quarter | Week 7 Grade 9 Science | Constel Topic: Electricity and Chemical Change [...]
6 views
Grade 9 Filipino | Sexuality Responsible Parenthood and Development | Kuwentong Kartero
Fourth Quarter | Week 7 Grade 9 Filipino | Kuwentong Kartero Topic: Sexuality Responsible [...]
11 views
Grade 7 Science | Eclipse and Solar System | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 7 Grade 7 Science | Sineskwela Topic: Eclipse and Solar System Learning [...]
18 views

Page 3 of 98