Grade 4 AP | Anyong Lupa | Pamana

Grade 4 AP | Anyong Lupa | Pamana

First Quarter | Week 5 | Week 6

Grade 4  Araling Panlipunan | Pamana

Topic: Anyong Lupa

Learning Competency: Matutuklasan ang kahalagahan ng iba’t ibang anyo ng lupa at kung paano ito nakakaapekto sa pamumuhay ng tao

.

 

You may also like

Grade 4 Science | Heat Transfer | Sineskwela
Third Quarter |  Week 5 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Heat Transfer Learning [...]
4 views
Grade 4 English | Filling Out Forms | Karen’s World
Third Quarter | Week 5 Grade 4 English | Karen's World Topic: Filling Out Forms Learning [...]
3 views
Grade 4 Filipino | Paggamit Ng Balangkas | Alikabuk
Third Quarter | Week 3 | Week 5 Grade 1 AP | Alikabuk Topic:Paggamit Ng Balangkas Learning [...]
4 views
Grade 4 English | Adjectives, Filling Out Forms | Epol Apple
Third Quarter | Week 5 Grade 4 English | Epol Apple Topic: Adjectives, Filling Out Forms [...]
3 views
Grade 4 Filipino | Kayarian ng Pangungusap | Alikabuk
Third Quarter | Week 5 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Kayarian ng Pangungusap Learning [...]
4 views
Grade 4 Science | How Sound Travels | Sineskwela
Third Quarter | Week 5 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: HOW SOUND TRAVELS Learning [...]
1 views
Grade 4 AP | Filipino First Policy | Kasaysayan TV
Third Quarter | Week 5 | Week 6 Grade 4 AP | Kasaysayan TV Topic: FILIPINO FIRST POLICY [...]
2 views
Grade 4 English | Graphic Organizers | From Lines to Life
Third Quarter | Week 5 Grade 4 English | From Lines to Life Topic: Graphic Organizers Learning [...]
2 views
Grade 4 Math | Telling Time and Elapsed Time | Mathdali
Third Quarter | Week 5 Grade 4 Math | Mathdali Topic: TELLING TIME AND ELAPSED TIME Learning [...]
1 views
Grade 4 Filipino | Mga Pangyayaring May Sanhi At Bunga | Alikabuk
Third Quarter | Week 5 Grade 4 Filipino | Alikabuk Topic: Mga Pangyayaring May Sanhi At Bunga [...]
1 views
Grade 4 Science | Windmills | Sineskwela
Third Quarter | Week 4 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: WINDMILLS Learning [...]
4 views
Grade 4 Science | Light And Shadow | Sineskwela
Third Quarter | Week 6 Grade 4 Science | Sineskwela Topic: Light And Shadow Learning [...]
2 views
12387

Page 1 of 87

Leave a Reply