Grade 3 Filipino | Pagtukoy ng Paksa o Ideya Gamit ang Pamagat | Alikabuk

Grade 3 Filipino | Pagtukoy ng Paksa o Ideya Gamit ang Pamagat | Alikabuk

Third Quarter | Week 5 | Week 6 | Week 7

Grade 3 Filipino | Alikabuk

Topic: Pagtukoy ng Paksa o Ideya Gamit ang Pamagat

Learning Competency: Nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa binasang teksto. (F3PB -IIIf – 8)

You may also like

Grade 3 Math | Creating picture and bar graphs examples | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 6 Grade 3 Math | Khan Academy Topic: Creating picture and bar graphs [...]
0 views
Grade 3 Math | Creating a bar chart  | Khan Academy
Fourth Quarter | Week 6 Grade 3 Math | Khan Academy Topic: Creating a bar chart Learning Competency:
0 views
Grade 3 Math | Reading Bar Graph Examples | Mathinik
Fourth Quarter | Week 6 Grade 3 Math | Mathinik Topic: Reading Bar Graph Examples Learning [...]
0 views
Grade 3 AP | Ilocos | Agri Tayo Dito
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 AP | Agri Tayo Dito Topic: Ilocos Learning Competency: [...]
3 views
Grade 3 AP | Laguna’s Embroidery | Local Legends
Fourth Quarter | Week 4 Grade 3 AP | Local Legends Topic: Laguna's Embroidery Learning [...]
0 views
Grade 3 English | Following Directions | Epol Apple
Fourth Quarter | Week 4 Grade 3 English | Epol Apple Topic: Following Directions Learning [...]
0 views
Grade 3 Math | Capacity | Mathtinik
Fourth Quarter | Week 4 Grade 3 Math | Mathtinik Topic: Capacity Learning Competency: Solves [...]
3 views
Grade 3 English | Naming Words in the Story | Ready, Set, Read!
Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 English | Ready, Set, Read! Topic: Naming Words in the Story [...]
0 views
Grade 3 Science | Weather elements: Air | Sineskwela
Fourth Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: WEATHER ELEMENTS: AIR [...]
3 views
Grade 3 Araling Panlipunan | Mga Likas na Yaman ng bansa | Pamana
Fourth Quarter |  Week 3 Grade 3 Araling Panlipunan | Pamana Topic: Mga Likas na Yaman ng bansa [...]
4 views
Grade 3 English | Inference and Conclusion | Ready, Set, Read!
Third Quarter | Week 3 Fourth Quarter | Week 1 Grade 3 English | Ready, Set, Read! [...]
2 views
Grade 9 Math | Proving Pythagoras | Generation Math
Third Quarter | Week 6 Fourth Quarter | Week 1 Grade 9  Math | Generation Math Topic: Proving [...]
2 views
12396

Page 1 of 96