Grade 3 Filipino | Paggamit ng Wastong Bantas | Alikabuk

Grade 3 Filipino | Paggamit ng Wastong Bantas | Alikabuk

Fourth Quarter | Week 3

Grade 3 Filipino | Alikabuk

Topic: Pagamit ng Wastong Bantas

Learning Competency: Nakasusulat ng isang talata (F3KM-IVd-3.1)

You may also like

Grade 3 Filipino | Pareho at Baliktad | Alikabuk
First Quarter | Week 1 | Week 3 | Week 5 | Week 7 | Week 8 Second Quarter | Week 4 Grade 3 [...]
501 views
Grade 3 Science | Matter | Sineskwela
First Quarter | Week 1 | Week 2 Grade 3 Science | Sineskwela Topic:Matter Learning [...]
630 views
Grade 3 Science | Properties of Matter | Sineskwela
First Quarter | Week 1 | Week 3 Grade 3 SCIENCE Topic: Properties of Matter Learning [...]
1241 views
Grade 3 Math | Money | MathTinik
First Quarter | Week 2 | Week 4 | Week 5 Grade 3 Math | MathTinik Topic: Money Learning [...]
128 views
Grade 3 Math | Rounding Off | MathTinik
First Quarter | Week 2 Grade 3 Math Topic: Rounding Off Learning Competency: rounds numbers to [...]
772 views
Grade 3 Math | Addition: Basic | MathTinik
First Quarter | Week 3 Grade 3 Math | MathTinik Topic: Addition: Basic Learning Competency: [...]
556 views
Grade 3 AP | Paggamit ng Mapa | Pamana
First Quarter | Week 1 Grade 3 AP | Pamana Topic: Paggamit ng Mapa Learning [...]
1401 views
Grade 3 Filipino | Malaking Titik | Alikabuk
First Quarter | Week 2 | Week 6 Grade 3 Filipino | Alikabuk Topic:Malaking Titik Learning [...]
702 views
1102103104

Page 104 of 104