Grade 3 Filipino | Pagbasa sa Kuwento: Arroz Caldo ni Lolo Waldo | Wikaharian

Grade 3 Filipino | Pagbasa sa Kuwento: Arroz Caldo ni Lolo Waldo | Wikaharian

Second Quarter | Week 3

Grade 3 Filipino | Wikaharian

Topic: Pagbasa sa Kuwento: Arroz Caldo ni Lolo Waldo

Learning Competency: Naiuulat ang mga naobserbahang pangyayari sa pamayanan. (F3PS -Ii -3.1)

You may also like

Grade 5 English | Five Elements of the Literary Experience | In-Service Training
Third Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 3 English | In-Service Training Topic: Literary [...]
15 views
Parent-Teacher Activity Time | Paano gumawa ng Video Lesson | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela [...]
17 views
Parent-Teacher Activity Time | Pag-aalaga sa Sarili: Gabay para sa mga guro | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela [...]
10 views
Parent-Teacher Activity Time | Pagpapabuti ng pagsunod sa pinagkasunduan | Bayan E-Skwela
Second Quarter | Week 4 Third Quarter | Week 2 Parent-Teacher Activity Time | Bayan E-Skwela [...]
21 views
Grade 3 Science | Musical Sound | Constel
Third Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 3 Science | Constel Topic: Musical Sound Learning [...]
7 views
Grade 3 AP | Manila | Wow
Third Quarter | Week 4 Grade 3 AP | Wow Topic: Manila Learning Competency: Naipaliliwanag ang [...]
26 views
Grade 2 Filipino | Ang mga Bahagi ng Katawan | Wikaharian
Second Quarter | Week 6 Third Quarter | Week 4 Grade 2 Filipino | Wikaharian Topic: Ang mga [...]
7 views
Grade 3 Science | Echo | Sineskwela
Third Quarter | Week 3 | Week 4 Grade 3 Science | Sineskwela Topic: Echo Learning [...]
12 views
Grade 3 English | Verbs | Epol Apple
Third Quarter | Week 4 Grade 3 English | Epol Apple Topic: Verbs Learning Competency: Ask and [...]
16 views
Grade 3 AP | Baler | Wow
Third Quarter | Week 4 Grade 3 AP | Wow Topic: Baler Learning Competency: Naipaliliwanag ang [...]
37 views
Grade 3 English | Using Courteous Expressions | Epol Apple
Third Quarter | Week 4 Grade 3 Math | Epol Apple Topic:Using Courteous Expressions Learning [...]
29 views
Grade 2 Math | Multiplication Properties and Techniques | Mathtinik
Second Quarter | Week 6 Grade 2 Math | Mathtinik Topic: Multiplication Properties and [...]
9 views

Page 3 of 81

Leave a Reply